OIFPSA34/2005
ID intern unic:  313774
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 34
din  21.02.2005
cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de
seamă fiscale pe impozitul privat, dividende şi pe impozitele
funciar şi pe bunurile imobiliare
Publicat : 04.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 115

   
Abrogat prin OIFPS495 din 10.06.15, MO150-159/19.06.15 art.1059

   
MODIFICAT
   
OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952
    OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617

    În scopul asigurării executării prevederilor alin. (1) şi (5) ale art. 187 din Titlul V al Codului fiscal, aprobat prin Legea nr.407 - XV din 26 iulie 2001, privind obligaţia contribuabilului, inclusiv pentru subdiviziuni şi obiecte ale impunerii care se află în afara reşedinţei de bază a acestuia, de a  prezenta organului fiscal, în care se află la evidenţă, dările de seamă la impozitele şi taxele calculate pe formulare tipizate, aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
O R D O N:
1. Se aprobă, conform anexelor la prezentul ordin, următoarele formulare de dări de seamă:
[Pct.1 subpct.1.1) abrogat prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]
1.2 Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ - 1) - anexa nr. 2.
[Pct.1 subpct.1.3)  abrogat prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]
      [Pct.1 subpct.1.4)
  abrogat prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]
      [Pct.2 abrogat prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]
3. Darea de seamă specificată în subpunctul 1.2 din punctul 1 se prezintă trimestrial de către persoanele juridice şi persoanele fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune al anului fiscal în curs.
      [Pct.3 modificat prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]
      [Pct.3 modificat prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]

      [Pct.4 -5 abrogate prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]
6. Anexa nr. 1 la calculul indicat în subpunctul 1.2 se completează numai în cazul în care contribuabilul dispune de subdiviziuni şi/sau obiecte ale impunerii care se află în afara reşedinţei de bază a acestuia.
     
[Pct.6 modificat prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]
7. Despre prevederile prezentului ordin, inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabililii şi să-i asigure gratuit cu formularele de dări de seamă.
8. Prezentul ordin se aplică pentru dările de seamă ce urmează a fi prezentate pentru perioadele fiscale începînd cu 01 ianuarie 2005.
9. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul IFPS nr. 92 din 12 mai 2004.

ŞEFUL INSPECTORATULUI                                      Mihai POP
FISCAL PRINCIPAL DE STAT

Chişinău,  21  februarie 2005
Nr. 34

   
[Anexa nr.1 abrogată prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]

    [Anexa nr.3 abrogată prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]
    [Anexa nr.4 abrogată prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]