OMJM267/2003
ID intern unic:  313924
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 267
din  02.07.2003
privind aprobarea registrelor necesare pentru desfăşurarea
activităţii notariale, forma şi conţinutul acestora
 
Publicat : 15.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 148     art Nr : 199
OMJ51 din 07.02.05, MO26-28/18.02.05 art.84

Întru executarea  art.4 p.(2) al Legii cu privire la notariat nr.1453-XV din 08.11.2003, cu  modificările ulterioare
O R D O N:
1. Se aprobă registrele necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale, forma şi conţinutul acestora:
Registrul actelor notariale (anexa nr. 1);
Opisul alfabetic al actelor notariale (anexa nr. 2);
Opisul alfabetic al testamentelor (anexa nr. 3);
Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale (anexa nr.4);
Opisul alfabetic al dosarelor succesorale (anexa nr. 5);
Registrul de înregistrare, modificare şi radiere a gajului bunurilor mobiliare (anexa nr.6);
Registrul documentelor de intrare (anexa nr. 7)
   
[Pct.1 poziţia modiifcată prin OMJ169 din 17.05.11, MO87-90/27.05.11 art.532]
   
Registrul documentelor de ieşire (anexa nr. 8)
    [Pct.1 poziţie introdusă prin OMJ169 din 17.05.11, MO87-90/27.05.11 art.532]
2. Notarii sînt obligaţi să ţină toate registrele indicate.
3.Celelalte persoane care desfăşoară activitate notarială ţin registrele notariale conform competenţei.
4. Persoanele care desfăşoară activitate notarială vor utiliza începînd cu 1 aprilie 2005 registrele necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale confecţionate de întreprinderea de stat Editura de Imprimate "Statistica" şi comercializate prin intermediul Editurii şi Direcţiilor (secţiilor) pentru statistică raionale.
[Pct.4 introdus prin OMJ51 din 07.02.05, MO26-28/18.02.05 art.84]
5. Registrele necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale pot fi utilizate de către persoanele care desfăşoară activitate notarială numai după ce au fost semnate şi sigilate de către responsabilul desemnat de  Ministrul  Justiţiei.
[Pct.5 introdus prin OMJ51 din 07.02.05, MO26-28/18.02.05 art.84]
6. Registrele actelor notariale (anexa nr.1) sînt de strictă evidenţă, fiindu-le atribuite numere de către întreprinderea de stat Editura de Imprimate "Statistica" şi Ministerul Justiţiei.
[Pct.6 introdus prin OMJ51 din 07.02.05, MO26-28/18.02.05 art.84]
[Pct.4 devine 7 prin OMJ51 din 07.02.05, MO26-28/18.02.05 art.84]
7. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor care  desfăşoară activitate notarială.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                           Vasile DOLGHIERU

    Chişinău, 2 iulie 2003.
    Nr. 267.

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin OMJ51 din 07.02.05, MO26-28/18.02.05 art.84]

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin OMJ51 din 07.02.05, MO26-28/18.02.05 art.84]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 în redacţia OMJ169 din 17.05.11, MO87-90/27.05.11 art.532]

   
anexa nr.8
    [Anexa nr.8 introdusă prin OMJ169 din 17.05.11, MO87-90/27.05.11 art.532]