OMJ122/2002
ID intern unic:  313931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 122
din  08.04.2002
cu privire la respectarea dreptului la corespondenţă
a persoanelor deţinute
Publicat : 25.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 132
    În conformitate cu articolul 73, alineatul (2) al Codului de executare a sancţiunilor de drept penal, corespondenţa condamnatului, cu excepţia cererilor adresate avocatului parlamentar, este supusă cenzurării.
    În conformitate cu articolul 8 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi potrivit jurisprudenţei Curţii şi Comisiei Europene a Drepturilor Omului, corespondenţa persoanei deţinute cu avocatul parlamentar, Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, avocatul său nu  poate fi cenzurată.
    Luînd în considerare că există anumite neconcordanţe dintre Codul de executare a sancţiunilor de drept penal şi articolul 8 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, conducîndu-mă de articolul 4, alineatul (2) al Constituţiei Republicii Moldova şi articolul 5 din Codul de executare a sancţiunilor de drept penal,
O R D O N:
    1. Orice corespondenţă a persoanelor deţinute cu avocatul parlamentar, Consiliul Europei, Curtea Europeană a drepturilor Omului, avocatul său nu poate fi supusă controlului sau cenzurii şi urmează să fie trimisă sau transmisă adresatului în termen de 24 de ore de la depunere sau primire.
    2. Pînă la 1 iunie 2002 să fie elaborate şi prezentate Guvernului Republicii Moldova proiectele de legi privind modificarea şi completarea Codului de executare a sancţiunilor de drept penal şi a Legii cu privire la arestarea preventivă, care să fie conforme standardelor europene.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Galina Chirinciuc, viceministru al justiţiei şi domnului Valentin Sereda, Director general al Departamentului instituţii penitenciare al Ministerului Justiţiei.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                         Ion MOREI

    Chişinău, 8 aprilie 2002.
    Nr. 122.