OMTGD98/2005
ID intern unic:  313990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR
ORDIN Nr. 98
din  06.06.2005
privind aprobarea normativelor temporare în domeniul transportului auto
Publicat : 24.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 86-88     art Nr : 292
În baza informaţiei prezentate de reprezentanţii oficiali ai uzinelor producătoare de mijloace de transport, precum şi a sondajului efectuat de către Institutul Naţional de Economie,
O R D O N :
1. Se aprobă Normele provizorii la întreţinerea tehnică a mijloacelor de transportare a călătorilor (Anexa 1).
2. Se aprobă costul orientativ al mijloacelor de transportare a călătorilor (Anexa 2).
3. Normele şi costul orientativ al mijloacelor de transportare a călătorilor se vor reactualiza şi completa anual şi în dependenţă de schimbarea esenţială a preţurilor pe piaţa republicii, de către Direcţia Transport Auto.
4. Î.S. "C.R.T." (dl N. Dobrovicean) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui V. Dragan, viceministru.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR
ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                            Miron GAGAUZ

Chişinău, 6 iunie 2005.
Nr. 98.
Anexa 1
Normele provizorii la întreţinerea tehnică a mijloacelor
de transportare a călătorilor

*Clasa mijloacelor de transportare a călătorilor   Foarte mică (lungimea pînă la 5,0 m) pînă la 11 locuri Mică (6,0-7,5 m) de la 11-22 locuri Medie (7,5-9,5 m) de la 22-35 locuri Mare (9,5 m şi mai mare) peste   35 locuri
Costul unei întreţineri tehnice, lei 1 500 5 000   10 000 20 000
Periodicitatea întreţinerii tehnice, km   Conform prevederilor uzinei producătoare
Costul unei anvelope, lei 800 1 100 1 800 2 200
Parcursul normativ al anvelopei, km     50 000 km    
    *-la stabilirea clasei se va da prioritate lungumii.
Anexa 2
Costul orientativ al mijloacelor de transportare a călătorilor

*Clasa mijloacelor de transportare a călătorilor   Foarte mică (lungimea pînă la 5,0 m) pînă la 11 locuri Mică (5,0-7,5 m) de la 11-22 locuri Medie (7,5-9,5 m) de la 22-35 locuri Mare (9,5 m şi mai mare) peste   35 locuri
Anul fabricării 1993-1995
Costul, lei 80 000 200 000 300 000   400 000
* - la stabilirea clasei se va da prioritate lungimei.