DPO398/2005
ID intern unic:  314765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 398
din  29.12.2005
privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 49
În temeiul art. 88 lit. c) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 24 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se acordă cetăţenia Republicii Moldova domnului Vaja JHASHI, născut în 1966 în Federaţia Rusă.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

Chişinău, 29 decembrie 2005.
Nr. 398-IV.