LPO327/2005
ID intern unic:  314927
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 327
din  15.12.2005
privind aderarea Republicii Moldova la Conferinţa Generală de
Măsuri şi Greutăţi a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie
"Convenţia Metrului" în calitate de membru asociat
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 12
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1 -  Republica Moldova aderă la Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie "Convenţia Metrului" în calitate de membru asociat.
Art.2. - Serviciul Standardizare şi Metrologie va asigura realizarea acţiunilor ce rezultă din aderarea Republicii Moldova la Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie "Convenţia Metrului" în calitate de membru asociat.
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Directorul Biroului Internaţional de Măsuri şi Greutăţi privind aderarea Republicii Moldova la Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie "Convenţia Metrului" în calitate de membru asociat.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                              Marian LUPU

Chişinău, 15 decembrie 2005.
Nr.327-XVI.