DPO435/2006
ID intern unic:  314969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 435
din  25.01.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Grigore POLICINSCHI
Publicat : 03.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 101
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Grigore POLICINSCHI, preşedinte al raionului Dubăsari, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                    Vladimir VORONIN

Chişinău, 25 ianuarie 2006.
Nr. 435-IV.