DPO436/2006
ID intern unic:  314970
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 436
din  28.01.2006
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Gheorghe URSACHI şi Grigore GACIKEVICI
Publicat : 03.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 102
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru sprijinul constant acordat instituţiilor pentru copii şi contribuţie la desfăşurarea de acţiuni social-umanitare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului                         - director general al Societăţii pe
Gheorghe URSACHI      Acţiuni "Moldtelecom";
Medalia "Meritul Civic"
domnului                         - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni
Grigore GACIKEVICI   "Banca de Economii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

Chişinău, 28 ianuarie 2006.
Nr. 436-IV.