DPO450/2006
ID intern unic:  314983
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 450
din  07.02.2006
privind conferirea "Ordinului Republicii" doamnei
Zinaida GRECIANÎI
Publicat : 10.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 117
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în perfecţionarea sistemului economico-financiar, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele centrale ale administraţiei publice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, doamnei Zinaida GRECIANÎI, prim-viceprim-ministru, i se conferă "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                        Vladimir VORONIN

Chişinău, 7 februarie 2006.
Nr. 450-IV.