DPO453/2006
ID intern unic:  314986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 453
din  15.02.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Fiodor IANIOGLO
Publicat : 24.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 142
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Fiodor IANIOGLO, director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Maidan-Grup", Găgăuzia, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vladimir VORONIN

Chişinău, 15 februarie 2006.
Nr. 453-IV.