DPO456/2006
ID intern unic:  314989
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 456
din  16.02.2006
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
 lucrători ai Serviciului Vamal
Publicat : 24.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 144
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în perfecţionarea controlului vamal, contribuţie la implementarea sistemului informaţional ASYCUDA WORLD şi la fluidizarea traficului de mărfuri şi călători, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
domnului                             - director general al Serviciului
Nicolae VÎLCU                     Vamal;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului                              - şef de direcţie la Serviciul Vamal;
Grigore VARANIŢA
Medalia "Meritul Civic"
domnului                              - şef al Biroului Vamal Chişinău
Mihail FILIMON
domnului                              - şef adjunct al Biroului Vamal
Gheorghe ODOVICENCO    Ungheni.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vladimir VORONIN

Chişinău, 16 februarie 2006.
Nr. 456-IV.