HGM149/2006
ID intern unic:  315093
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 149
din  10.02.2006
pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică
Publicat : 24.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 199
    MODIFICAT
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
   
HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437

    Întru realizarea prevederilor Legii nr.115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Programul Naţional privind producţia agroalimentară ecologică, conform anexei nr.1;
    Regulamentul privind metodele şi principiile producţiei agroalimentare ecologice, conform anexei nr.2;
    Regulamentul cu privire la sistemul de inspecţie şi certificare a producţiei  agroalimentare ecologice, conform anexei nr.3;
    Regulile cu privire la importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice, conform anexei nr.4.
    2. Se stabileşte că:
    după 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, activitatea de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice pe teritoriul Republicii Moldova se va desfăşura numai de către organismele acreditate  şi autorizate, în conformitate cu procedura stabilită de prezenta hotărîre;
    prevederile specificate la literele b) şi e) ale punctului 13, litera d) şi alineatul cinci al literei h) ale punctului 15 din Regulamentul cu privire la sistemul de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice vor intra în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2007.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Anatolie Gorodenco, ministrul agriculturii şi industriei alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                        Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                   Anatolie Gorodenco
    Ministrul ecologiei
    şi resurselor naturale                                     Constantin Mihailescu
    Ministrul sănătăţii
    şi protecţiei sociale                                         Ion Ababii
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                    Valeriu Lazăr

    Chişinău, 10 februarie 2006.
    Nr. 149.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89] 
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]

    anexa nr.3
    [
Anexa nr.3 modificată prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]