LPM12/2006
ID intern unic:  315222
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 12
din  10.02.2006
pentru ratificarea Convenţiei privind salvgardarea
patrimoniului cultural imaterial
Publicat : 24.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 126

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se ratifică Convenţia privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003.
Art. 2. - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura realizarea prevederilor Convenţiei menţionate.
   
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite instrumentul de ratificare depozitarului.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                      Marian LUPU

Chişinău, 10 februarie 2006.
Nr. 12-XVI.