OIFPSA21/2006
ID intern unic:  315229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 21
din  02.02.2006
privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de
seamă fiscale pe taxele locale
Publicat : 17.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 28-30     art Nr : 74
    OIFPS61 din 18.04.07, MO60-63/04.05.07 art.246

    În scopul asigurării executării prevederilor alin.(1) şi (5) ale art.187 al Codului fiscal cu referinţă la obligaţiunea contribuabilului de a prezenta organului fiscal dările de seamă privind impozitele şi taxele calculate pe formulare tipizate şi aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi ţinînd cont de modificările efectuate conform Legii Republicii Moldova nr.155-XVI din 21 iulie 2005,
O R D O N :
    1. Se aprobă conform anexelor la prezentul ordin următoarele formulare tipizate de dări de seamă fiscale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal:
    [Pct.1.1 abrogat prin OIFPS488 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.246]
    1.2. Darea de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale (TLL 06) - anexa nr.2.
   
[Pct.1.3 abrogat prin OIFPS177 din 23.06.08, MO112-114/27.06.08 art.330]
    1.4. Darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale (TAS 06) - anexa nr.4.
    1.5. Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (TAUCS 06) - anexa nr.5.
    [Pct.1.6 exclus prin OIFPS175 din 28.03.12, MO70-71/06.04.12 art.411]
    1.7. Darea de seamă pe taxa pentru cazare (TC 06) - anexa nr.7.
    1.8. Darea de seamă pe taxa balneară (TB 06) - anexa nr.8.
    1.9. Darea de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători (TTC 06) - anexa nr.9.
    [Pct.1.10  exclus prin OIFPS22 din 31.01.09, MO23-26/06.02.09 art.85]
    1.11. Darea de seamă pe taxa de la posesorii de cîini (TPC 06) - anexa nr. 11.
    [Pct.1.12 exclus prin OIFPS79 din 23.02.10, MO32/02.03.10 art.115]
    1.13. Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (TAT-GŢ 06) - anexa nr. 13.
    2. Anexa la darea de seamă corespunzătoare se completează în cazul în care contribuabilul are înregistrate subdiviziuni (obiecte ale impunerii) la inspectoratul fiscal de stat teritorial.
    3. Înregistrarea obiectului impunerii (ca subdiviziune) situat în afara locului de reşedinţă de bază a contribuabilului la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, taxa de amplasare a publicităţii, taxa de aplicare a simbolicii locale şi taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători se efectuează în modul următor:
    - înregistrarea obiectului impunerii (ca subdiviziune) la taxa de organizare  licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unit...
    - înregistrarea obiectului impunerii (ca subdiviziune) la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi a taxei pentru aplicarea simbolicii locale se efectuează în baza cererii contribuabilului depuse la inspectoratul fiscal de stat, la care se deserveşte, cu anexarea documentului intern (ordinul, dispoziţia etc.) a întreprinderii corespunzătoare despre organizarea licitaţiilor şi loteriilor sau despre aplicarea simbolicii locale;
    - dacă obiectul impunerii la taxa da amplasare a publicităţii şi taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători se află în afara locului de reşedinţă a contribuabilului, contribuabilul este obligat se obţină autorizaţie (permis) de la autorităţile administraţiei publice locale pentru amplasarea reclamei şi prestarea serviciilor auto de călători. În baza autorizaţiei (permisului) primite, contribuabilul înregistrează obiectul impunerii la inspectoratul fiscal de stat, la care se deserveşte. În aceste cazuri sediul obiectului impunerii urmează să coincidă cu sediul autorităţii administraţiei publice locale, care a eliberat autorizaţia (permisiunea).
    4. Pentru perioada gestionară în care lipseşte obiectul impunerii darea de seamă nu se prezintă.
    5. Despre prevederile prezentului ordin, inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze persoanele cointeresate şi să asigure prezentarea dărilor de seamă corespunzătoare de către contribuabili şi organele împuternicite de către autoritatea administraţiei publice locale cu încasarea plăţilor respective.
    6. Prezentul ordin se aplică pentru dările de seamă ce urmează a fi prezentate pentru perioadele fiscale începînd cu 01 ianuarie 2006.

    ŞEFUL IINSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                         Sergiu PUŞCUŢA

    Chişinău, 2 februarie 2006.
    Nr. 21.


    [Anexa nr.1 abrogată prin OIFPS488 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.246]
    [Anexa nr.1 în redacţia OIFPS61 din 18.04.07, MO60-63/04.05.07 art.246]

     anexa nr.2

    [Anexa nr.3 abrogată prin OIFPS177 din 23.06.08, MO112-114/27.06.08 art.330]  
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS69 din 13.02.08, MO42-44/29.02.08 art.105]

    anexa nr.4
   
[Anexa nr.4 modificată prin OIFPS81 din 23.02.10, MO32/02.03.10 art.117]

    anexa nr.5

    [Anexa nr.6 exlusă prin OIFPS175 din 28.03.12, MO70-71/06.04.12 art.411]

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

   
[Anexa nr.10 exclusă prin OIFPS22 din 31.01.09, MO23-26/06.02.09 art.85]

    anexa nr.11

   
[Anexa nr.12 exclusă prin OIFPS79 din 23.02.10, MO32/02.03.10 art.115]

    anexa nr.13