DPO463/2006
ID intern unic:  315264
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 463
din  22.02.2006
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului
 Vladislav CUTÎRCHIN
Publicat : 03.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 158
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea economiei republicii, muncă îndelungată şi prodigioasă în organele centrale ale administraţiei publice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Vladislav CUTÎRCHIN i se conferă "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                               Vladimir VORONIN

Chişinău, 22 februarie 2006.
Nr. 463-IV.