DPO464/2006
ID intern unic:  315265
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 464
din  22.02.2006
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Ion VASILATI şi Dumitru PULBERE
Publicat : 03.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 159
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, înalt profesionalism manifestat la înfăptuirea justiţiei şi contribuţie la promovarea reformei judiciare şi de drept, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
domnului Ion VASILATI        - judecător la Curtea Constituţională;
  Medalia "Meritul Civic"
domnului Dumitru PULBERE  - judecător la Curtea Constituţională.


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

Chişinău, 22 februarie 2006.
Nr. 464-IV.