DPO471/2006
ID intern unic:  315272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 471
din  02.03.2006
privind conferirea de distincţii de stat unor oameni de cultură şi artă
Publicat : 10.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 172
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, succese în activitatea de creaţie şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Nicolae DARII      - actor la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu";
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului Andrei BACIU      - conducător artistic al Ansamblului de
                                               Dansuri Populare "Strămoşeasca" din satul Bulboaca,
                                               raionul Anenii Noi;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Gheorghe PERJU  - director al Colegiului de Muzică "Ştefan Neaga"
                                              din municipiul Chişinău
doamnei                                - profesor la Şcoala de Muzică
Liudmila VITCOVSCAIA       pentru Copii nr. 3 din municipiul Chişinău.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                Vladimir VORONIN

Chişinău, 2 martie 2006.
Nr. 471-IV.