DPO480/2006
ID intern unic:  315281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 480
din  03.03.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Dumitru URSU
Publicat : 10.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 180
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea sistemului naţional bancar, contribuţie substanţială la promovarea politicii monetar - creditare şi înalt profesionalism, domnului Dumitru URSU, ex-prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                             Vladimir VORONIN

Chişinău, 3 martie 2006.
Nr. 480-IV.