DPO484/2006
ID intern unic:  315285
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 484
din  06.03.2006
privind conferirea de distincţii de stat doamnelor
Tatiana PAVLIUC şi Svetlana TALASIMOVA
Publicat : 10.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 182
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Tatiana PAVLIUC   - director al Firmei Agricole "Plaiul Bîrlădean",
                                                 raionul Ocniţa;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei                                 - conducător de brigadă în Cooperativa
Svetlana TALASIMOVA         Agricolă "Ciobalaccia", raionul Cantemir.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                       Vladimir VORONIN

Chişinău, 6 martie 2006.
Nr. 484-IV.