LPA355/2005
ID intern unic:  315367
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 355
din  23.12.2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 03.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 148
    Abrogată prin LP270 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.715; în vigoare 01.12.18

    MODIFICAT
   
LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18
    LP185 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.504
    LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547
   
LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306
   
LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251
    LP23 din 23.02.18, MO68-76/02.03.18 art.149
   
LP249 din 01.12.17, MO464-470/29.12.17 art.792
    LP213 din 21.12.17, MO471-472/30.12.17 art.817; în vigoare 30.12.17
    LP224 din 02.11.17, MO411-420/24.11.17 art.691; în vigoare 01.01.18
   
LP208 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.634
   
LP192 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.539; în vigoare 18.08.17
    LP156 din 20.07.17, MO301-315/18.08.17 art.525
    LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523
    LP92 din 26.05.17, MO229-243/07.07.17 art.364
    LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69
    LP300 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.40; în vigoare 01.01.17
    LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17
    LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777
   
LP198 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.628; în vigoare 01.09.16
    LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP119 din 02.06.16, MO169-183/24.06.16 art.363
    LP226 din 10.12.15, MO347-360/25.12.15 art.666; în vigoare 01.09.15
    LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
    LP147 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.451
   
LP101 din 18.06.15, MO161-165/26.06.15 art.337; în vigoare 01.07.15
    LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14
    LP174 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.536
    LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260
    LP37 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.225; în vigoare 05.04.13
    LP4 din 15.02.13, MO49-55/08.03.13 art.156

    LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154
    LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104
    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
    LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195
    LP26 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.174
    LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12
    HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
    LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în vigoare 01.07.12
    LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.03.12
    LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297
    LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11
    LP8 din 10.02.11, MO31/22.02.11 art.46
    LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373
    LP120-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.660; în vigoare 01.01.10
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586
    LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552
    LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77
    LP276-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.878
    LP184-XVI din 10.07.08, MO211-212/28.11.08 art.783
    LP220-XVI din 24.10.08, MO198-200/07.11.08 art.723
    LP141-XVI din 26.07.08, MO140-142/01.08.08 art.572
    LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
    LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302
    LP56-XVI din 20.03.08, MO80/22.04.08 art.263
    LP305-XVI din  27.12.07, MO14-15/22.01.08 art.50

    LP434-XVI din 28.12.06, MO 1-4/01.01.08, art.3
    LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07 art.418
    LP69-XVI din 22.03.07, MO43-46/30.03.07 art.192
    LP443-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 art.29
    LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999
    LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, cu modificările ulterioare, cuvintele „trupelor de carabinieri” se substituie cu sintagma „Inspectoratului General de Carabinieri” prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18
    În cuprinsul legii, sintagmele „Departamentul instituțiilor penitenciare”, „Serviciul de Stat de Curieri Speciali” și cuvintele „sistemul penitenciar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, „Biroul de Curieri Speciali” și, respectiv,  cuvintele „sistemul administrației penitenciare” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547
    În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie” prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    În cuprinsul legii, sintagma „Aparatul Parlamentului” se substituie prin sintagma „Secretariatul Parlamentului” prin LP8 din 10.02.11, MO31/22.02.11 art.46; în vigoare 22.02.11


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - (1) Prezenta lege reglementează modul, condiţiile de salarizare şi mărimile salariilor personalului din autorităţile administraţiei publice, instituţiile şi organizaţiile finanţate de la bugetul public naţional, denumite în continuare unităţi bugetare.
   (2) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică (cu excepţia celor cu statut de magistrat), persoanelor cu funcţii specifice apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, prevenirii şi combaterii corupţiei, precum şi persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare.
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    Art.2. - (1) Salariile personalului din unităţile bugetare prevăzute la art.1(cu excepţia persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică) cuprind:
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
    a) salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei) care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate;
    b) adaosuri, sporuri şi suplimente la salariul de bază cu titlu de timulare sau compensare;
    c) premii pentru rezultatele activităţii curente, precum şi un premiu conform rezultatelor activităţii anuale a unităţii bugetare.
  
  [Art.2 al.(1), lit.c) modificată prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    (2) Pe lîngă drepturi salariale, personalul unităţilor bugetare beneficiază de ajutor material, acordat în mărimile şi în modul stabilite de prezenta lege.
Capitolul II
SISTEMUL DE STABILIRE A SALARIULUI DE BAZĂ
    Art.3. - (1) Baza de organizare a salarizării angajaţilor din unităţile bugetare o constituie sistemul de stabilire a salariilor de bază, care include:
    a) Reţeaua tarifară unică de salarizare a salariaţilor din unităţile bugetare (în continuare – Reţea tarifară unică);
    b) indicii de prioritate intersectorială diferenţiaţi pe domenii de activitate.
    (2) Reţeaua tarifară unică este cuprinsă în anexa nr. 1, care stabileşte categoriile de salarizare şi salariul de bază pentru fiecare categorie de salarizare.
    (3) Salariul de bază stabilit pe categoriile de salarizare specificate în anexa nr. 1 se modifică în modul stabilit de lege.
    (4) Indicii de prioritate intersectorială constituie parte componentă a Reţelei tarifare unice şi se aplică în scopul diferenţierii nivelului de salarizare în raport cu specificul, complexitatea şi importanţa unor ramuri sau domenii de activitate.
    [Art.3 în redacția LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.3 modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    Art.4. - Sistemul de stabilire a salariilor de bază conform Reţelei tarifare unice nu se aplică persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi, personalului autorităţilor legislative, executive şi judecătoreşti, precum şi corpului de ofiţeri din aparatele centrale ale organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, prevenirii şi combaterii corupţiei, a căror salarizare se efectuează în modul stabilit la capitolele III-V.
   
[Art.4 modificat prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
    [Art.4 modificat prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
Capitolul III
SALARIZAREA PERSOANELOR CARE DEŢIN FUNCŢII DE DEMNITATE
PUBLICĂ ŞI A PERSONALULUI DIN CABINETUL
PERSOANELOR CU
FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ
, A CONDUCERII AUTORITĂȚII
NAȚIONALE DE INTEGRITATE ȘI A INSPECTORILOR DE INTEGRITATE,
A INSPECTORILOR DIN INSPECȚIA PROCURORILOR, A CONDUCERII
CURȚII DE CONTURI, A CONDUCERII SERVICIULUI PREVENIREA ŞI
COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A INSPECTORILOR
- JUDECĂTORI DIN INSPECȚIA JUDICIARĂ
    [Capitolul III titlul modificat prin LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364]
    [Capitolul III titlul modificat prin LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306]
    [Capitolul III titlul modificat prin LP23 din 23.02.18, MO68-76/02.03.18 art.149]
    [Capitolul III titlul modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    [Capitolul III titlul modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Capitolul III denumirea în redacţia LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
    Art.5. - (1) În sensul prezentei legi, funcţia de demnitate publică este funcţia publică care se ocupă, prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor organizate, sau, indirect, prin numire, în condiţiile legii.
   
[Art.5 al.(2) abrogat prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
    Art.6. - (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică (cu excepţia celor cu statut de magistrat) au dreptul, pentru activitatea desfăşurată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, la un salariu lunar stabilit conform anexelor nr. 2, 3 şi 15, care reprezintă unica formă de salarizare a lor.
   
[Art.6 al.(1) modificat prin LP23 din 23.02.18, MO68-76/02.03.18 art.149]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP26 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.174]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]  
   
[Art.6 al.(2) abrogat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (21) Pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică care activează în Centrul Naţional Anticorupţie, retribuţia totală cuprinde salariul lunar prevăzut în anexa nr. 3, sporul pentru categoria de calificare, stabilită în conformitate cu art. 21 alin. (3), sporul pentru gradul special deţinut, stabilit în cuantumul prevăzut în anexa nr. 9, sporul prevăzut la alin. (3) al prezentului articol şi sporul prevăzut la art. 211.
    [Art.6 al.(21) introdus prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
   
(22) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și din cadrul Comisiei Electorale Centrale beneficiază de salariu lunar prevăzut în anexa nr. 3, de spor pentru eficienţă în activitate în mărime de 1,5 din salariul lunar prevăzut în anexa nr. 3 şi de sporul prevăzut la alin. (3) din prezentul articol.
    [Art.6 al.(22) introdus prin LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306]
    (3) Pentru păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii, persoanele care deţin funcţii de demnitate publică (cu excepţia celor cu statut de magistrat și procuror) beneficiază lunar de un spor în cuantum de pînă la 20% din  salariul lunar. Mărimea concretă a sporului se stabileşte de Guvern.
   
[Art.6 al.(3) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.6 al.(3) introdus prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    Art.7. -  Salariile specificate  la art.6 se modifică prin lege.
    Art.8. - (1) Persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică li se acordă anual un ajutor material în mărimea unui salariu mediu lunar. În caz de demisie, revocare sau eliberare din funcţie a persoanei cu funcţie de demnitate  publică pentru motive imputabile acesteia, ajutorul material deja plătit se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune.
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
    (2) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, precum şi personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică pot beneficia de premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul lunar (salariul de funcţie) al salariatului premiat.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP37 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.225; în vigoare 05.04.13]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
   (21) Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul autorităților administraţiei publice locale se stabileşte prin decizia autorităţii executive a administrației publice locale, în baza unui regulament aprobat de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale.
    [Art.8 al.(21) în redacția LP185 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.504]
    [Art.8 al.(21) introdus prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
  
  (22) Persoanele care dețin funcții de demnitate publică și personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică care activează în cadrul Guvernului, Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului beneficiază de plăti de stimulare, care se achită din contul mijloacelor alocate anual pentru plăți de stimulare în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și din contul economiilor mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv pe autoritate, disponibile după deducerea plăților de la alin. (2), în condițiile calculării lor. Aceste plăți se achită lunar, concomitent cu plata salariului, și se stabilesc separat pentru fiecare persoană care deține funcție de demnitate publică și fiecare persoană din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică care activează în cadrul Guvernului, Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului, proporțional cu salariul lunar stabilit în anexa nr. 3 și cu salariul funcției stabilit în anexa nr. 12, calculate conform metodei stabilite în anexa nr. 31.
    [Art.8 al.(22) introdus prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
  
  (23) Persoanele care dețin funcții de demnitate publică în cadrul autorităților administrației publice locale beneficiază lunar de plăți de stimulare în mărime de 50% din salariul lunar. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului lunar stabilit în anexele nr. 2 și nr. 3, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităților respective sau alocate de la bugetul de stat.
    [Art.8 al.(23) introdus prin LP185 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.504]
   (3) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul administraţiei publice locale pot beneficia de un premiu anual, acordat în baza deciziei autorităţii locale deliberative, în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita a 30% din veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat, cu condiţia neadmiterii, la sfîrşitul anului bugetar, a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat. Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizie a consiliului local respectiv şi se plăteşte în anul următor anului bugetar finalizat, din contul şi în limita bugetului rectificat pentru anul în curs.
    [Art.8 al.(3) în redacția LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP37 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.225; în vigoare 05.04.13]
 
   Art.81. − (1) Salariile personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică cuprind salariul funcţiei şi sporul pentru păstrarea secretului de stat, conform cadrului normativ în vigoare.
   
(11) Personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică care activează în cadrul Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului beneficiază de plăți de stimulare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (22).
    [Art.81 al.(21) introdus prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
   
(2)  Salariile funcţiei pentru personalul indicat la alin. (1) sînt specificate în anexa nr.12.
    (3) Personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică beneficiază anual de un ajutor material în mărimea unui salariu al funcţiei.
   
(4) Personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică care activează în Centrul Naţional Anticorupţie beneficiază de sporul la salariu prevăzut la art. 211.
    [Art.81 al.(4) introdus prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
    [Art.81 introdus prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
    Art. 82. – Salariile preşedintelui, vicepreşedintelui şi a inspectorilor de integritate ai Autorităţii Naţionale de Integritate cuprind salariul funcţiei, conform anexei nr. 13.
    [Art.82 introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
Art. 83. – Salariile inspectorilor din Inspecţia procurorilor și ale inspectorilor-judecători din Inspecția judiciară cuprind salariul funcţiei conform anexei nr. 14.
    [Art.83 modificat prin LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364]
    [Art.83 introdus prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
 
   Art. 84. – Salariile președintelui, vicepreședintelui și membrilor Curții de Conturi cuprind salariul funcției conform anexei nr. 15.
   
[Art.84 introdus prin LP23 din 23.02.18, MO68-76/02.03.18 art.149]
Capitolul IV
SALARIZAREA PERSONALULUI DIN
INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI, PROCURATURĂ
ŞI
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI
LOCALE CARE NU DEŢINE STATUT
DE FUNCŢIONAR PUBLIC
    [Capitolul IV titlul în redacția LP198 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.628; în vigoare 01.09.16]
    Art. 9. – Salariile personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cuprind:
    a) salariul de funcţie;
    b) sporurile şi suplimentele ce ţin de specificul de activitate;
    c) premiul pentru rezultatele activităţii curente.
    Art. 10. – Salariile de funcţie pentru personalul menţionat la art. 9 sînt specificate în anexa nr. 8. Salariul de funcţie pentru adjunctul conducătorului de subdiviziune se stabileşte cu o reducere de 5–10% faţă de salariul de funcţie prevăzut pentru conducătorul respectiv. Mărimea concretă a reducerii, în limitele stabilite în prezentul articol, este determinată de conducătorul unităţii bugetare după consultarea conducătorului subdiviziunii respective.
    Art. 11. – Sporurile sau suplimentele ce ţin de specificul de activitate se stabilesc în modul şi în condiţiile prevăzute la art. 30.
   
Art. 111. – Pentru personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurilor organizaționale din sfera lor de competență, suplimentar la salariul stabilit la art. 9, se stabilesc plăți de stimulare. Plățile de stimulare se achită lunar din contul mijloacelor alocate anual pentru plăți de stimulare în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și din contul economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, concomitent cu plata salariului, și se stabilesc separat pentru fiecare persoană, proporțional cu salariul funcției prevăzut în anexa nr. 8, calculate conform metodei stabilite în anexa nr. 31.
    [Art.111 introdus prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
   
Art. 112. – Personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea autorităților administrației publice locale beneficiază lunar de plăți de stimulare în mărime de pînă la 15% din salariul de funcție. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului de funcție stabilit în anexa nr. 8, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităților respective.
    [Art.112 introdus prin LP185 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.504]
    Art. 12. – (1) Conducătorii instanţelor judecătoreşti, ai procuraturii, ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sînt în drept să premieze personalul care efectuează deservirea tehnică  şi să acorde ajutor material acestuia.
    (2) Pentru premiere se utilizează mijloacele fondului de salarizare în cuantum de 20% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice pe funcţiile de deservire tehnică. Pentru acordarea ajutorului material se utilizează  un fond mediu lunar de salarizare pe an.
    Art. 13. – Salarizarea personalului cu funcţii de conducere şi de specialitate care nu deţine statut de funcţionar public şi a muncitorilor din autorităţile menţionate la art. 9 se efectuează în modul stabilit în cap. VI–VIII pentru personalul unităţilor bugetare,  în baza Reţelei tarifare unice.
   
[Art.13 modificat prin LP198 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.628; în vigoare 01.09.16]
    [Capitolul IV în redacţia LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
Capitolul V
SALARIZAREA MILITARILOR, A OFIŢERILOR DE
INFORMAŢII ŞI SECURITATE, A COLABORATORILOR
CENTRULUI NAŢIONAL ANTICORUPŢIE, A EFECTIVULUI
DE TRUPĂ ŞI A CORPULUI DE COMANDAŞ ÎN SERVICIUL
ORGANELOR APĂRĂRII NAŢIONALE, SECURITĂŢII
STATULUI ŞI ORDINII PUBLICE

    [Capitolul V titlul modificat prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
    [Capitolul V titlul modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    Art.19. - (1) Grilele de salarii pentru funcţiile corpului de ofiţeri ai organelor centrale de conducere ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, corpului de ofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Centrului Naţional Anticorupţie şi efectivului de curieri speciali din Biroul de Curieri Speciali, precum şi pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, sînt specificate în anexa nr.7.
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    (2) Grilele de salarii pentru adjuncţii conducătorilor de subdiviziuni se stabilesc cu o reducere de 5-10% faţă de grilele de salarii prevăzute pentru conducătorii respectivi.
   
[Art.19 al.(2) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    (3) Diferenţierea salariului de bază în limitele grilei de salarii prevăzute pentru funcţia respectivă se efectuează de către conducătorul organului respectiv, în dependenţă de mijloacele financiare alocate. Performanţele obţinute în activitatea profesională se evaluează în baza normelor şi criteriilor stabilite de Guvern.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    Art.20. - (1) Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru militari, pentru efectivul de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice sînt specificate în anexa nr.10.
   
[Art.20 al.(1) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
   
(2) Categoriile concrete de salarizare, în limitele diapazonului de categorii de salarizare, şi condiţiile de salarizare pentru militarii unităţilor militare,
Inspectoratului General de Carabinieri, precum şi pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al subdiviziunilor poliţiei, subdiviziunilor sistemului administrației penitenciare, efectivului de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, serviciilor de pază militarizată, de salvatori şi de pompieri şi colaboratorii de rînd ai Centrului Naţional Anticorupţie se stabilesc prin hotărîre de Guvern.
   
[Art.20 al.(2) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    Art.21. - (1) Militarii, ofiţerii de informaţii şi securitate, colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice beneficiază de sporuri la salariul de bază:
   
[Art.21 al.(1) modificat prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    a)  pentru gradul militar (special);
    b)  pentru vechime în muncă;
    c)  pentru categoria de calificare;
    d)  pentru condiţii speciale de activitate, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea, în regim de urgenţă, a unor sarcini speciale de importanţă majoră;
   
[Art.21 al.(1), lit.e) exclusă prin LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999]
    f)  alte sporuri ce ţin de specificul de activitate a unor categorii aparte de personal din organele indicate.
    (2) Sporurile lunare pentru grad militar (special) se stabilesc conform anexei nr. 9, iar sporul pentru vechime în muncă se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul de bază, ţinîndu-se cont de sporul pentru grad militar (special), corespunzător timpului efectiv lucrat, în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă

Sporul, în % faţă de salariul de bază, ţinîndu-se cont de sporul pentru grad militar (special)

De la 2 la 5 ani
15
De la 5 la 10 ani
25
De la 10 la 15 ani
30
De la 15 la 20 ani
35
Peste 20 ani
40
    Modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă se stabileşte de Guvern.
    [Art.21 al.(2) în redacţia LP37 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.225; în vigoare 05.04.13]
    (3) Sporurile pentru categoriile de calificare se stabilesc specialiştilor de categoriile superioară, întîi şi a doua şi din rîndul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice în mărime de 30, 20, respectiv 15% din salariul de bază.
   
[Art.21 al.(3) modificat prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    (4) Sporurile pentru condiţii speciale de activitate, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea, în regim de urgenţă, a unor sarcini speciale de importanţă majoră, se stabilesc de către conducătorii organelor respective, utilizînd lunar în acest scop 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază. Sporurile în cauză se stabilesc, de asemenea, şi
personalului contractual (cu excepţia muncitorilor) din sistemul administrației penitenciare.
   
[Art.21 al.(4) modificat prin LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547]
    [Art.21 al.(4) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
   
[Art.21 al.(4) în redacţia LP120-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.660; în vigoare 01.01.10]
    [Art.21 al.(5) exclus prin LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999; al.(6) devine al.(5)]
   
Art. 211. – Pentru colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie se stabileşte spor lunar pentru eficienţă în prevenirea şi combaterea corupţiei:
    a) pentru corpul de ofiţeri – în mărime de 1,5 salariu mediu lunar pe economie
realizat în anul precedent;

    [Art.211 lit.a) modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    b) pentru corpul de subofiţeri – în mărime de 0,8 salariu mediu lunar pe economie realizat în anul precedent.
   
[Art.211 lit.b) modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.211 introdus prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
   
Art. 212. – Agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne care, prin examinarea contravențiilor, conform competențelor, au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat sînt stimulați financiar în mărime de 25% din sumele încasărilor respective, din contul bugetului Inspectoratului General al Poliției. Procedura de stabilire a stimulărilor menționate se va efectua în baza unui regulament aprobat de Guvern.
   
[Art.212 introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    (5) Alte sporuri şi suplimente la salariile de bază ce ţin de specificul activităţii  unor categorii aparte de personal din organele indicate se acordă în modul, condiţiile şi mărimile stabilite prin hotărîre de Guvern.
    Art. 22. - (1) Conform totalurilor activităţii unităţii în care sînt angajaţi, militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi prin contract beneficiază de indemnizaţie lunară în mărime de pînă la 0,5 salarii lunare, calculate ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite conform actelor normative în vigoare, cu excepţia sporului pentru grad militar (special), sporului pentru grad ştiinţific şi titlu onorific, a indemnizaţiilor şi altor drepturi băneşti cu caracter de compensare sau unic. Indemnizaţia se achită în luna următoare perioadei de gestiune.
   
(2) Totalurile activităţii unităţii se estimează, la finele lunii în curs, cumulativ de la începutul anului, conform indicatorilor stabiliţi în regulamentele elaborate de Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,
Administrația Națională a penitenciarelor, Biroul de Curieri Special şi aprobate de Guvern. Totalurile activităţii Centrului Naţional Anticorupţie se estimează la finele lunii în curs, cumulativ de la începutul anului, conform indicatorilor stabiliţi prin actul normativ al Centrului.
   
[Art.22 al.(2) modificat prin LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547]
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    (3) Indemnizaţia lunară poate fi redusă sau anulată pentru unii angajaţi care, pe parcursul perioadei de gestiune, au desfăşurat o activitate de serviciu necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.
   
(4) Colaboratorilor organelor indicate la art.19 alin.(1), specificaţi în anexa nr.7, militarilor unităţilor militare,
Inspectoratului General de Carabinieri, precum şi efectivului de trupă şi corpului de comandă ale subdiviziunilor poliţiei, subdiviziunilor sistemului administrației penitenciare, corpului de subofiţeri  şi corpului de ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră efectivului de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, serviciilor de pază militarizată, de salvatori şi de pompieri şi colaboratorilor de rînd ai Centrului Naţional Anticorupţie li se acordă ajutor material în mărimea unui salariu lunar de bază, calculat ţinîndu-se cont de sporuri şi suplimente.
   
[Art.22 al.(4) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    [Art.22 al.(4) în redacţia LP120-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.660; în vigoare 01.01.10]
    [Art.22 în redacţia LP443-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 art.29]
   
Art. 221. – Ofițerilor de urmărire penală detașați la procuraturile specializate li se stabilește un salariu de bază lunar în mărime de 2 salarii
realizate în anul precedent. Dacă salariul prevăzut pentru funcția în care ofițerul de urmărire penală se detașează este mai mic decît cel de care acesta beneficia în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază.
   
[Art.221 modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.221 introdus prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
   
Art. 222. – (1) Reexaminarea sporurilor și salariilor stabilite în condițiile art. 211 și 221  și ale anexelor nr. 13 și 14, reieșind din cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent, se efectuează anual de la 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național.
    (2) Cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent se prezintă anual de către Ministerul Finanțelor spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.222 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.222 introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    Art.23. - Salarizarea angajaţilor civili din organele specificate la capitolul V se efectuează, în funcţie de statutul lor, în modul stabilit la capitolele IV şi VI-VIII.
Capitolul VI
SALARIZAREA PERSONALULUI UNITĂȚILOR BUGETARE
ÎN BAZA REȚELEI TARIFARE UNICE
    Art.24. - (1) Salariile de bază ale salariaţilor din învăţămînt (cu excepţia cadrelor didactice şi a personalului științifico-didactic, inclusiv cu funcţii de conducere), ştiinţă, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, cultură, artă şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se stabilesc diferenţiat, pe funcţii, conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice.
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP192 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.539; în vigoare 18.08.17]
    [Art.24 al.(1) în redacţia LP276-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.878]
    (2) Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru funcţiile de bază ale angajaţilor sectorului bugetar se stabilesc conform anexei nr.10.
   
(21) Salarizarea cadrelor didactice și a personalului științifico-didactic, inclusiv cu funcții de conducere, din învățămîntul general, profesional tehnic și superior se efectuează în baza salariilor de funcție stabilite conform anexei nr. 11.
    [Art.24 al.(21) în redacția LP192 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.539; în vigoare 18.08.17]
    [Art.24 al.(21) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.24 al.(21) introdus prin LP276-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.878]
    (3) Categoriile concrete de salarizare în limitele diapazonului de categorii de salarizare se stabilesc de către Guvern după consultarea sindicatelor.
    [Art.24 al.(4) -(6) abrogate prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.25 abrogat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.25 modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    Art.26. - (1) Salariile de bază pentru personalul cu funcţii de conducere din unităţile bugetare se stabilesc conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice prevăzute pentru funcţiile respective.
    (2) Conform specificului activităţii unităţii bugetare din domeniul învățămîntului general și profesional tehnic și al ocrotirii sănătății, salariul de bază al personalului de conducere se poate constitui prin însumarea salariului funcţiei corespunzător funcţiei de execuţie şi a unei indemnizaţii de conducere, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin personalului cu funcţii de conducere.
    [Art.26 al.(2) modificat prin LP192 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.539; în vigoare 18.08.17]
    [Art.26 al.(2) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (3) Indemnizaţiile de conducere se stabilesc în procente din salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie şi se acordă în limitele stabilite de Guvern.
    (4) Mărimea concretă a indemnizaţiei de conducere se stabileşte la încadrarea în funcţie de către conducătorul unităţii bugetare şi poate fi reevaluată anual în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă.
    (5) Categoria concretă de salarizare, salariul de bază, cuantumul indemnizaţiei de conducere şi condiţiile de salarizare a conducătorului unităţii bugetare sînt stipulate în contractul încheiat între organul de conducere ierarhic superior şi conducătorul respectiv.
   
[Art.26 al.(5) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (6) Salariile funcţiei pentru adjuncţii conducătorilor de unităţi şi subdiviziuni bugetare care nu beneficiază de indemnizaţie de conducere se stabilesc cu o reducere de 10-30% faţă de salariul de funcţie corespunzător categoriei de salarizare prevăzute pentru conducători, dacă nu există alte prevederi stabilite prin hotărîre de Guvern vizînd condiţiile de salarizare în ramura respectivă.
   
[Art.26 al.(6) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.26 modificat prin LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999]
    Art.27. - (1) Profesiile muncitorilor se tarifează în conformitate cu îndrumarele tarifare de calificare a lucrătorilor şi profesiilor muncitorilor de la categoria I pînă la categoria VIII de calificare, iar salariile lor tarifare se stabilesc în limitele grilelor de salarii prevăzute pentru categoriile 1-8 de salarizare ale Reţelei tarifare unice.
    (2) În cazul salarizării pe unitate de timp, salariile tarifare pe oră se determină prin împărţirea salariilor tarifare lunare, stabilite conform categoriilor de calificare (salarizare) respective, la durata medie a programului lunar complet de lucru de 169 ore sau la durata redusă a timpului de muncă, stabilită pentru unele categorii de salariaţi în funcţie de vîrstă, starea sănătăţii sau condiţiile de muncă.
    (3) Diferenţierea salariilor tarifare în raport cu complexitatea şi importanţa lucrărilor îndeplinite se efectuează prin aplicarea coeficienţilor complexităţii lucrărilor, ale căror cuantumuri se stabilesc prin hotărîre de Guvern.
    (4) Muncitorilor de înaltă calificare (categoriile de calificare IV-VIII) angajaţi la lucrări deosebit de importante şi de o extremă răspundere li se pot stabili salarii tarifare majorate cu 50-100% faţă de salariul tarifar cuvenit conform categoriei de calificare deţinute. Lista lucrărilor deosebit de importante şi de o extremă răspundere se aprobă de ministere şi de alte autorităţi administrative centrale, în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Salariile tarifare majorate se stabilesc, de regulă, pe un termen de pînă la un an. În cazul în care se înregistrează o scădere a indicilor de muncă, salariul tarifar majorat se reduce pînă la cel prevăzut pentru categoria de salarizare stabilită.
   
[Art.27 al.(4) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    Art.28. - (1) Consiliilor raionale și locale li se acordă dreptul de a majora salariile angajaților unităților sferei sociale din localitățile rurale și orașe din contul veniturilor suplimentare obținute la executarea bugetului local, în proporție de pînă la 20% din salariul de bază.
   
[Art.28 al.(1) în redacția LP185 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.504]
    (2) Majorarea prevăzută  la alin.(1)  poate fi operată pe categorii aparte de personal, pe ramuri sau în ansamblu pe totalitatea unităţilor sociale din localităţile rurale şi oraşe.
Capitolul VII
SPORURI ȘI SUPLIMENTE LA SALARIUL DE BAZĂ
    Art.29. - (1) Personalul unităţilor bugetare salarizat în baza Reţelei tarifare unice beneficiază de sporuri la salariul de bază:
    a)  pentru grad (categorie) de calificare;
    b) pentru vechime în muncă;
    c) pentru grad ştiinţific;
    d) pentru titlu onorific;
   
d1) pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat;
    [Art.29 al.(1), lit.d1) introdusă prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
    e) pentru munca prestată în condiţii nefavorabile;
     f) pentru eficienţă înaltă în muncă, intensitatea muncii, precum şi pentru executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă;
     g) pentru utilizarea în exerciţiul funcţiunii a unor limbi străine;
     h) pentru responsabilitate majoră şi activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă (pentru lucrătorii medicali); precum şi
     i) alte sporuri ce ţin de specificul activităţii lor.
    (2) Sporul pentru gradul (categoria) de calificare se stabileşte specialiştilor de gradele (categoriile) de calificare superior, întîi şi doi din rîndurile pedagogilor, inclusiv cu funcţii de conducere, personalului de specialitate din biblioteci, lucrătorilor medicali, medicilor veterinari în mărime de 50, 40, respectiv 30% din salariul funcţiei. Sporul se plăteşte lunar pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile sau specialităţile pentru care au fost conferite gradele (categoriile) în cauză.
    (3) Sporul pentru vechime în muncă se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul funcţiei, ţinîndu-se cont de indemnizaţia de conducere, în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă Sporul, în % faţă de salariul funcţiei,
 ţinîndu-se cont de indemnizaţia de conducere
De la 2 la 5 ani 10
De la 5 la 10 ani 15
De la 10 la 15 ani 20
De la 15 la 20 ani 25
Peste 20 ani 30
   Cercetătorilor ştiinţifici care activează în organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării sporul pentru vechime în muncă se plăteşte în mărimile şi în condiţiile prevăzute de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004.
    Sporul pentru vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celeia în care s-a întregit vechimea în muncă prevăzută la tranşa respectivă. Modul de calculare a perioadei de muncă pentru acordarea sporului de vechime în muncă se stabileşte de Guvern.
    (4) Mărimea sporului pentru grad ştiinţific acordat preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care practică activităţi ştiinţifice şi prezintă anual dare de seamă despre activitatea ştiinţifică, cercetătorilor ştiinţifici care activează în organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării şi personalului științifico-didactic din învățămîntul superior care deţin titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar se stabileşte în modul prevăzut de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004.
    Specialiştilor şi conducătorilor din alte domenii de activitate, inclusiv persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică (cu excepţia celor cu statut de magistrat), precum şi personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în specialitatea ce corespunde obligaţiilor funcţiei şi care desfăşoară muncă ştiinţifico-metodică în specialitate, sporul pentru grad ştiinţific se stabileşte în mărime de 50% din mărimile sporurilor stabilite persoanelor cu grade ştiinţifice din corpul profesoral şi cercetătorilor ştiinţifici. Sporurile în cauză se acordă anual în baza raportului privind rezultatele activităţii ştiinţifice desfăşurate de persoana cu grad ştiinţific în anul precedent.
    Sporul pentru grad ştiinţific sau pentru titlu ştiinţifico-didactic se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă sau ale unei sarcini didactice şi nu se majorează în cazul muncii prin cumul în afara orelor de program.
    [Art.29 al.(4) modificat prin LP192 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.539; în vigoare 18.08.17]
    [Art.29 al.(4) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.29 al.(4) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    [Art.29 al.(4) modificat prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
    [Art.29 al.(4) modificat prin LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999]
    (5) Sporul pentru titlul onorific se stabileşte persoanelor distinse cu titluri onorifice “al poporului” şi “Maestru în Artă” – în mărime de 200 de lei şi celor distinse cu titlurile onorifice “emerit”, “Om Emerit”, “Maestru al Literaturii” şi “Meşter-Faur” – în mărime de 100 de lei.
    [Art.29 al.(5) în redacţia LP434-XVI din 28.12.06, MO 1-4/01.01.08, art.3]
   
(51) Mărimea în procente a sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență și categoriile de personal care beneficiază de acesta se stabilesc de Guvern.
    [Art.29 al.(51) introdus prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
    (6) Sporurile pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc conform rezultatelor atestării locurilor de muncă şi se aplică muncitorilor - pentru durata reală a muncii desfăşurate, iar celorlalţi lucrători - pentru angajare permanentă (nu mai puţin de 50% din durata zilnică normală a timpului de muncă). Conducătorilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice, subunităţilor de producţie şi ai altor subdiviziuni interioare sporurile la salariu menţionate se stabilesc în cazul în care aceştia sînt angajaţi permanent (cel puţin 50% din durata zilnică normală a timpului de muncă) în subunităţi, sectoare, în încăperi de laborator, secţii şi sectoare de producţie, unde mai mult de jumătate de lucrători beneficiază de sporuri la salariu pentru condiţii de muncă nefavorabile. În cazul raţionalizării locurilor de muncă şi ameliorării condiţiilor de muncă, sporurile la salariu se micşorează sau se anulează. Lista lucrărilor grele şi nocive, precum şi deosebit de grele şi deosebit de nocive pe ramuri, se stabileşte de Guvern. Lista lucrărilor concrete, a locurilor de muncă şi mărimile concrete ale sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se legalizează în contractele colective ale unităţilor bugetare. Mărimile concrete ale sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc în convenţia colectivă încheiată la nivel naţional.
    [Art.29 al.(6) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (7) Sporurile pentru înaltă eficienţă în muncă, intensitatea muncii, precum şi pentru executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă, se stabilesc, fără a limita mărimile lor, pe termenul efectuării lor de către conducătorii unităţilor bugetare, din contul şi în limitele fondului de salarizare, conducătorilor de subdiviziuni, personalului de specialitate şi funcţionarilor administrativi. Conducătorilor unităţilor bugetare li se pot stabili sporuri la salariul de bază în mărime de pînă la 50% din salariul funcţiei, ţinîndu-se cont de sporul pentru gradul (categoria) de calificare, prin hotărîrea organului de conducere ierarhic superior. Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate în caz de înrăutăţire a calităţii muncii.
   (8) Sporurile pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine (cu excepţia limbii ruse) se stabilesc angajaţilor (cu excepţia interpreţilor, traducătorilor, ghizilor-interpreţi şi profesorilor de limbi străine) pentru posedarea limbilor străine şi aplicarea lor în activitatea practică de zi cu zi. Sporurile se stabilesc în mărime de pînă la 15% din salariul de bază pentru posedarea unei limbi şi de pînă la 25% pentru posedarea a două sau mai multor limbi străine.
    [Art.29 al.(8) modificat prin LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999]
    (9) Sporurile pentru responsabilitate majoră şi  activitate  în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă se stabilesc medicilor şi personalului medical mediu  în mărime de la 15 la 40% din salariile de bază, conform listei funcţiilor aprobate de Guvern, la prezentarea de către Ministerul Economiei şi Comerţului.
   
[Art.29 al.(9) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.29 al.(9) modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]
    (10) Pentru personalul unităţilor bugetare din partea stîngă a Nistrului, din satul Varniţa al raionului Anenii Noi şi din satele Copanca şi Hagimus ale raionului Căuşeni, se stabileşte un spor în mărime de pînă la 30 % din salariul de bază.
   
[Art.29 al.(10) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    [Art.29 al.(10) introdus prin LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999]
   
(11) Pentru păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii, personalul unităţilor bugetare (angajaţii civili) beneficiază lunar de un spor în cuantum de pînă la 10% din salariul de bază. Categoriile de personal care beneficiază de acest spor şi mărimea concretă în procente a acestuia se stabilesc de Guvern.
    [Art.29 al.(11) introdus prin LP37 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.225; în vigoare 05.04.13]
    [Art.29 al.(11) abrogat prin LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552]
    [Art.29 al.(11) introdus prin LP184-XVI din 10.07.08, MO211-212/28.11.08 art.783]
    Art.30. - (1) Conducătorilor unităţilor bugetare li se acordă dreptul de a stabili, din contul şi în limitele fondului de salarizare, suplimente de plată:
    a) pentru cumularea de profesii sau funcţii, extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului lucrărilor executate;
    b) pentru executarea unor servicii suplimentare lucrului de bază şi a obligaţiilor unui lucrător temporar absent;
    c) pentru munca  prestată în timp de noapte;
    d) pentru zi de muncă cu program divizat în două părţi;
    e) pentru conducerea unei brigăzi sau echipe;  precum şi
    f) alte suplimente cu caracter stimulator şi de compensare specifice unor domenii aparte de activitate.
    (2) Suplimentele pentru cumulare de profesii sau funcţii în orele de program se stabilesc în limitele economiei de mijloace din fondul de salarizare, formate din salariile tarifare sau din salariile funcţiei lucrătorilor disponibilizaţi. Cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare nu poate depăşi salariul tarifar (salariul funcţiei) stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată. În cazul cumulării profesiei sau funcţiei de către mai mulţi angajaţi, cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare se stabileşte proporţional volumului lucrărilor executate de fiecare din ei, în limitele salariului tarifar sau salariului funcţiei stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată. Lista profesiilor cumulate nu se limitează. Nu se permite cumularea de funcţii în orele de program personalului cu funcţii de conducere şi corpului profesoral.
   
[Art.30 al.(2) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
   Suplimentele pentru extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului lucrărilor executate se stabilesc în procente faţă de salariul tarifar sau salariul funcţiei al angajatului în dependenţă de gradul de depăşire a zonelor de deservire sau sporire a volumului lucrărilor executate.
    (3) Suplimentele pentru executarea unor sarcini suplimentare lucrului de bază sau a obligaţiilor unor lucrători temporar absenţi pot fi stabilite muncitorilor, maiştrilor, şefilor de sectoare, specialiştilor şi funcţionarilor administrativi. Mărimea concretă a suplimentelor se stabileşte pornindu-se de la volumul real de lucrări executate în cuantum ce nu va depăşi salariul funcţiei (salariul tarifar) pentru funcţia cumulată a lucrătorului absent. Nu se plătesc suplimente pentru executarea de către locţiitorii titulari a obligaţiilor conducătorilor, în lipsa provizorie a acestora. În cazul îndeplinirii obligaţiilor conducătorului temporar absent de către angajatul care nu este locţiitor titular, persoanei în cauză i se plăteşte diferenţa dintre salariul funcţiei al persoanei înlocuite, ţinîndu-se cont de indemnizaţia de conducere şi de salariul funcţiei al angajatului. În cazul îndeplinirii de către angajatul care nu este locţiitor titular a obligaţiilor unei persoane temporar absente care deţine o funcţie de demnitate publică, acestui angajat i se va plăti salariul lunar al conducătorului absent.
   
[Art.30 al.(3) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.30 al.(3) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    [Art.30 al.(3) modificat prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
    (4) Suplimentele pentru personalul a cărui zi de muncă este stabilită cu program divizat în două părţi (cu o întrerupere ce depăşeşte două ore, neincluse în timpul de muncă) se stabilesc în mărime de pînă la 30% din salariul de bază pentru timpul real lucrat în aceste zile.
    (5) Personalul care, potrivit programului stabilit de lucru, munceşte în timpul nopţii, între orele 22.00 şi 6.00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de timp de un supliment de plată în mărime de 50% din salariul tarifar (salariul funcţiei) pe oră. Ţinînd cont de condiţiile specifice de activitate, Guvernul poate stabili pentru unele categorii de angajaţi suplimente pentru activitate în orele de noapte în mărime de pînă la 100% din salariul tarifar (salariul  funcţiei) pe oră.
    (6) Suplimentele pentru conducerea unei brigăzi se stabilesc brigadierilor din rîndurile muncitorilor, funcţionarilor sau specialiştilor, care nu sînt scutiţi de lucrul de bază, în funcţie de numărul lucrătorilor din brigadă, de volumul şi specificul lucrărilor executate, în mărime de pînă la 15% din salariul de bază - pentru conducerea unei brigăzi cu un efectiv de pînă la 10 lucrători şi în mărime de pînă la 25% - pentru conducerea unei brigăzi cu un efectiv de peste 10 lucrători. Pentru şefii de echipe, suplimentele se stabilesc în mărime de 50% din mărimea suplimentului stabilit pentru brigadier. Suplimentele pentru conducerea brigăzii sau echipei se plătesc cu condiţia ca brigăzile (echipele) să îndeplinească sarcinile de producţie stabilite.
    [Art.30 modificat prin LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999]
    Art.31. - Alte sporuri şi suplimente cu caracter stimulator şi de compensare ce ţin de condiţiile specifice de muncă din diferite ramuri sau domenii de activitate din sectorul bugetar se stabilesc în modul şi în mărimile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în conformitate cu condiţiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile respective.
Capitolul VIII
PREMII ȘI AJUTORUL MATERIAL
    Art.32. - (1) Pentru cointeresarea materială a personalului în sporirea eficienţei şi calităţii muncii, conducătorilor unităţilor bugetare li se acordă dreptul, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, să premieze salariaţii, în  limitele fondului de salarizare, fără limitarea sumei premiului plătit unui salariat, precum şi să le acorde ajutor material.
    (2) În scopul premierii lunare curente şi acordării de ajutor material, se utilizează mijloacele fondului de salarizare, în mărimile prevăzute în condiţiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile sau grupurile respective de salariaţi, dar nu mai puţin de un fond lunar de salarizare pe an calculat în raport cu salariile tarifare şi salariile funcţiei, ţinîndu-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia, precum şi de cota economisită din fondul de salarizare.
    (3) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unităţile bugetare, inclusiv personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, beneficiază, la începutul anului gestionar sau la sfîrşitul anului şcolar, după caz, de un premiu anual, pentru rezultatele anului precedent/anului şcolar încheiat, în cuantum de cel puţin un salariu lunar de bază (tarifar sau de funcţie). Premiul anual poate fi redus sau anulat salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.
   
[Art.32 al.(3) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.32 al.(3) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    (4) Indicii şi condiţiile de premiere, precum şi mărimile premiilor salariaţilor se stabilesc de către conducătorii unităţilor bugetare, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor.
    (5) Pentru realizarea efectului economic în urma implementării rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor ştiinţifice în economia naţională, cercetătorii ştiinţifici ai instituţiilor de cercetări ştiinţifice finanţate de la buget beneficiază de recompense lunare calculate în raport cu mărimea efectului economic realizat în anul premergător anului gestionar. Modul de calculare, stabilire şi plată a recompensei se stabileşte prin hotărîre de Guvern.
   
(6) Personalul din unităţile bugetare, inclusiv personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, poate beneficia, din contul şi în limitele fondului de salarizare pe anul respectiv, de premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, al căror cuantum, în fiecare caz, nu va depăşi salariul de funcţie lunar al salariatului premiat.
    [Art.32 al.(6) introdus prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
   Art.33. - (1) Indicii, mărimile şi termenele de premiere a conducătorilor unităţilor bugetare se stabilesc de către organul de conducere ierarhic superior. Mărimea maximă a premiilor pentru conducători  nu poate depăşi 50% din salariul de bază lunar, ţinîndu-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia.
    (2) Conducătorilor unităţilor bugetare şi locţiitorilor acestora li se poate acorda anual un ajutor material în mărime de pînă la un salariu lunar de bază, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în condiţiile legii.
    Art.34. - (1) În modul stabilit în prezenta lege se efectuează şi salarizarea salariaţilor unităţilor bugetare finanţate, integral sau parţial, din contul veniturilor colectate.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP192 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.539; în vigoare 18.08.17]
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552]
    (2) Cuantumul plăţilor cu caracter stimulator din contul veniturilor colectate, plătite lunar unui angajat, salarizat în modul stabilit la capitolele VI–VIII, nu va depăşi cuantumul salariului funcţiei al acestuia, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă.
   
[Art.34 al.(2) modificat prin LP192 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.539; în vigoare 18.08.17]
    [Art.34 al.(2) în redacţia LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552]
    (3) În limita mijloacelor speciale aprobate, angajaţilor salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice care au obţinut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată li se pot stabili, în baza unui regulament aprobat de Guvern, plăţi cu caracter stimulator majorate cu pînă la 100% faţă de cuantumul indicat la alin. (2).
    [Art.34 al.(3) în redacția LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.34 al.(3) introdus prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
    [Art.34 al.(4) abrogat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.34 al.(4) introdus prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
   
Art. 341. – Ajutorul material acordat salariaţilor în baza prevederilor  art. 81 alin. (3), art. 12 alin. (2), art. 22 alin. (4), art. 32 alin. (1) şi art. 33 alin. (2) din prezenta lege se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor cînd salariatul şi-a încetat sau suspendat activitatea în temeiurile indicate la art. 76 lit. a) şi e), art. 78 alin. (1) lit. d), art. 82 lit. a) şi i), art. 86 alin. (1) lit. b) – e) şi u) şi cu excepţia cazului de înmatriculare la o instituţie de învăţămînt conform art. 85 alin. (2) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.
    [Art.341 introdus prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
Capitolul IX
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
    Art. 35. - (1) Prezenta lege intră în vigoare:
    la 1 decembrie 2005 - pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, personalul instanţelor judecătoreşti, procuraturii, funcţionarii publici, salariaţii din învăţămînt, ştiinţă, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, din cultură, artă şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional;
    la 1 ianuarie 2006 - pentru militari, ofiţeri de informaţii şi securitate, efectivul de trupă şi corpul de comandă, angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.
   
[Art.35 al.(1) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.35 al.(1) modificat prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
   (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), alte termene de punere în vigoare se stabilesc pentru:
    art. 21 alin.(4) – în partea ce ţine de acordarea sporurilor pentru condiţii speciale de activitate, care se vor stabili militarilor, corpului de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă, angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, utilizînd lunar în acest scop 0,5 din fondul lunar de salarizare în anul 2006 şi plus încă 0,3 din fondul lunar de salarizare în anul 2008. Pentru funcţiile corpului de ofiţeri ai aparatelor centrale ale ministerelor, departamentelor, serviciilor, Centrului Naţional Anticorupţie și pentru personalul contractual (cu excepţia muncitorilor) din sistemul administrației penitenciare, sporurile se vor acorda utilizînd 0,4 din fondul lunar de salarizare în anul 2008 şi plus încă 0,4 din fondul lunar de salarizare în anul 2012;
    art. 29 alin.(3), care se pune în aplicare de la 1 iulie 2007, cu excepţia ramurilor în care sporul pentru vechime în muncă a fost stabilit pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi;
    art. 32 alin.(3), începînd cu premierea pentru rezultatele anului 2011. Premierea cadrelor didactice şi a corpului profesoral se va efectua începînd cu anul 2014 pentru rezultatele anului şcolar (de studii) 2013–2014.
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547]
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552]
   
[Art.35 al.(2) în redacția LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999]
    (3) Termenele şi proporţiile implementării normelor salariale prevăzute la articolele specificate în alin.(2) se vor concretiza anual în funcţie de suma mijloacelor alocate în acest scop în bugetul public naţional pentru anul respectiv.
    [Art.35 al.(4) abrogat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    (5) O dată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, la elaborarea oricăror acte legislative se interzice includerea în ele a prevederilor ce ţin de salarizarea personalului unităţilor bugetare.
    [Art.35 modificat prin LP305-XVI din 27.12.07, MO14-15/22.01.08 art.50]
    [Art.35 modificat prin LP69-XVI din 22.03.07, MO43-46/30.03.07 art.192]
    Art.36. - (1) Din luna decembrie 2005:
    a) se vor majora, pînă la cuantumul minim prevăzut de grilele de salarii, recalculat cu coeficientul K = 0,8, salariile de bază ale salariaţilor din învăţămînt (cu excepţia cadrelor didactice şi personalului medical din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, precum şi a personalului de specialitate din biblioteci), din ştiinţă, cultură, artă şi sport, din alte unităţi bugetare, precum şi ale personalului auxiliar din unităţile sanitare, asistenţa socială şi din autorităţile publice, salarizaţi conform anexei nr.1, şi,  în mărime deplină, vor fi plătite începînd cu 1 aprilie 2007;
    b) se vor majora, pînă la cuantumul minim prevăzut de grilele de salarii, recalculat cu coeficientul K=0,9, salariile de bază pentru personalul de bază din unităţile sanitare şi de asistenţă socială, salarizat conform anexei nr.1, iar în mărime deplină vor fi plătite începînd cu 1 aprilie 2007.
    c) la calculul salariilor funcţiei se vor aplica indicii de prioritate prevăzuţi pentru cercetătorii ştiinţifici, personalul medical din expertiza medico-legală, expertiza psihiatrico-legală şi din secţiile de anatomie patologică, precum şi pentru cadrele didactice din învăţămîntul primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate şi din şcolile sportive. Pentru personalul medical din instituţiile de profil sanitaro-epidemiologic, din instituţiile de învăţămînt şi asistenţă socială, precum şi din instituţiile de transfuzie a sîngelui, cadrele didactice din învăţămîntul preşcolar, extraşcolar şi din alte forme de învăţămînt preuniversitar, angajaţii din cultură şi artă, experţii judiciari, indicii de prioritate se vor pune în aplicare începînd cu 1 aprilie 2007;
    d) salariile de bază pe categoriile de salarizare pentru cadrele didactice se vor determina prin majorarea cu 40% a salariilor în vigoare pînă la 1 decembrie 2005 şi se vor stabili în limitele grilelor de salarii prevăzute pe categoriile de salarizare, conform anexei nr.1, în învăţămîntul preşcolar, extraşcolar şi alte forme de învăţămînt preuniversitar şi în limitele grilelor de salarii calculate cu aplicarea indicelui de prioritate 1,20 - în învăţămîntul primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate şi în şcolile sportive;
    e) salariile funcţiei pentru funcţionarii publici şi pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice se vor stabili în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexele nr.4-6 şi nr.8, iar în mărime deplină vor fi plătite începînd cu 1 decembrie 2007;
    f) salariile lunare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică se vor stabili în cuantum de 80% din mărimile nominale prevăzute în anexele nr.2 şi 3 şi, în mărime deplină, vor fi plătite începînd 1 decembrie 2007.
   
[Art.36 al.(1), lit.f) modificată prin LP179 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.501]
    (2) În luna ianuarie 2006:
    a) salariile funcţiei pentru militari, pentru efectivul de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă, salarizaţi conform anexei nr.1, se vor majora pînă la cuantumul minim prevăzut de grilele de salarii, iar indicele de prioritate prevăzut pentru ei se va  aplica treptat, în mărimile şi în termenele stabilite de Guvern;
   
[Art.36 al.(2) lit.a) modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.36 al.(2), lit.a) modificată prin LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552]
    b) salariile funcţiei pentru funcţiile efectivului de trupă şi corpului de ofiţeri din aparatele centrale ale organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice se vor stabili în cuantum de 90% din mărimile nominale prevăzute în anexa nr.7, iar, în mărime deplină, salariile de bază pentru persoanele indicate se vor plăti începînd cu 1 decembrie 2007.
    (3) Condiţiile de salarizare şi mărimile sporurilor şi suplimentelor specificate la art.21 alin.(5) se aplică după intrarea  în vigoare a hotărîrii respective a Guvernului.
   
[Art.36 al.(3) modificat prin LP37 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.225; în vigoare 05.04.13]
    (4) Din anul 2012 salariile de bază se vor stabili de Guvern în limita grilei de salarii prevăzută pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual de la bugetul respectiv.
   
[Art.36 al.(4) în redacţia LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567]
    [Art.36 al.(4) modificat prin LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552]
    [Art.36 al.(4) în redacţia LP276-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.878]
    [Art.36 modificat prin LP69-XVI din 22.03.07, MO43-46/30.03.07 art.192]
    [Art.36 modificat prin LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999]
   [Art.37 abrogat prin LP163 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.567; în vigoare 05.04.13]
    Art.38. - În cazurile în care, pentru unii salariaţi, după punerea în aplicare a prezentei legi, salariile de bază, incluzînd sporurile şi suplimentele, vor fi mai mici decît salariile de bază anterior în vigoare, incluzînd sporurile şi suplimentele, angajaţilor în cauză, pentru perioada de activitate în instituţia bugetară respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie mai avansată, li se va plăti diferenţa de salariu. Modul de calculare şi de plată a diferenţei  de salariu se stabileşte prin hotărîre de Guvern.
    Art.39.
   (1) Salarizarea angaja
ţilor Băncii Naţionale a Moldovei se efectuează în conformitate cu Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 şi cu regulamentul respectiv, aprobat de către
Consiliul de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei.
   
[Art.39 modificat prin LP147 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.451]
    [Art.39 al.(2) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.39 modificat prin LP130 -XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07, art.418]
    Art.40. - Guvernul:
    în termen de 6 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    va pune în concordanţă cu prezenta lege actele sale normative;
    în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va adopta actele normative necesare executării acesteia.
    Art.41. - Pînă la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, actele legislative în vigoare, precum şi orice alte prevederi cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.
    Art.42. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă art.5 şi anexele nr.1-4 şi nr.6 la Legea salarizării nr.1305-XII din 25 februarie 1993.
    Art.43. - Anexele nr.1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.
    [Art.43 modificat prin LP276-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.878]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Chişinău, 23 decembrie 2005.
    Nr.355-XVI.


   
anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP208 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.634]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP192 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.539; în vigoare 18.08.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP300 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.40; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.10.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP37 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.225; în vigoare 05.04.13]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP276-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.878]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP184-XVI din 10.07.08, MO211-212/28.11.08 art.783]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP69-XVI din 22.03.07, MO43-46/30.03.07 art.192]


    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin LP198 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.628; în vigoare 01.09.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP37 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.225; în vigoare 05.04.13]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP4 din 15.02.13, MO49-55/08.03.13 art.156]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP8 din 10.02.11, MO31/22.02.11 art.46; în vigoare 22.02.11]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP442-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.999]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306]
   
[Anexa nr.3 modificată prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP23 din 23.02.18, MO68-76/02.03.18 art.149]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP213 din 21.12.17, MO471-472/30.12.17 art.817; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP224 din 02.11.17, MO411-420 art.691; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP156 din 20.07.17, MO301-315/18.08.17 art.525]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]