OIFSA24/2006
ID intern unic:  315378
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 24
din  06.02.2006
cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de
seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare
Publicat : 10.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 131

    Abrogat prin OSFS376 din 10.07.18, MO267-275/20.07.18 art.1153


    MODIFICAT
   
OSFS394 din 23.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1943
   
OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16
    OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617
   
OIFPS229 din 11.05.10, MO78-80/21.05.10 art.309


   
NOTĂ:
   
în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-nul (mun.)”, „organul fiscal teritorial”, „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare și în textul anexelor la ordin după cuvintele „semnăturile autentificate” se completează cu cuvîntul „opțional” prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    În baza prevederilor alin. (5) al art. 187 din Codul fiscal şi în scopul aducerii în concordanţă a dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare prezentate de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, precum şi de către agenţii economici, cu ultimele modificări şi completări efectuate în legislaţia fiscală,
O R D O N:
1. Se aprobă, conform anexelor la prezentul ordin, următoarele formulare de dări de seamă:
1.1 Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate  persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF - 1) - anexa nr. 1.
[Pct.1 subpct.1.2) abrogat prin OSFS394 din 23.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1943]
     
[Pct.1 subpct.1.2) modificat prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]
[Pct.1 subpct.1.3) abrogat prin OIFPS229 din 11.05.10, MO78-80/21.05.10 art.309]
2. Darea de seamă specificată în subpunctul 1.1 din punctul 1 al prezentului ordin se prezintă organului fiscal teritorial anual de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale a primăriei pînă la data de 15 iulie a anului fiscal în curs.
[Pct.3 abrogat prin OSFS394 din 23.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1943]
[Pct.4 abrogat prin OIFPS229 din 11.05.10, MO78-80/21.05.10 art.309]
5. Despre prevederile prezentului ordin inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze perceptorii fiscali din cadrul primăriilor, precum şi agenţii economici, şi să-i asigure gratuit cu formularele de dări de seamă respective.
6. Formularele dărilor de seamă fiscale aprobate prin prezentul ordin urmează a fi utilizate pentru dările de seamă prezentate pentru perioadele fiscale începînd cu 01 ianuarie 2006.

ŞEFUL INSPECTORATULUI
FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                         Sergiu PUŞCUŢA

Chişinău, 6 februarie 2006.
Nr. 24.

anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16]
   
[Anexa nr.1 modificată prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]

    [Pct.3 abrogat prin
OSFS394 din 23.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1943]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]


    
[Anexa nr.3 abrogată prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS374 din 18.05.11, MO91-94/03.06.11 art.617]