HGM266/2006
ID intern unic:  315541
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 266
din  14.03.2006
cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul
de învăţămînt
profesional tehnic secundar
Publicat : 17.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 301     Data intrarii in vigoare : 01.12.2008

    MODIFICAT
   
HG863 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.908; în vigoare 07.09.18
   
HG1399 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1409

    NOTĂ:
   
în denumire şi pe tot parcursul textului, cuvintele „secundar profesional” se substituie cu cuvintele „profesional tehnic secundar” prin HG863 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.908; în vigoare 07.09.18


      În scopul revitalizării sistemului de învăţămînt
profesional tehnic secundar, instruirii şi pregătirii calitative a cadrelor de muncitori calificaţi în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării va organiza, cu începere de la 1 septembrie 2006, alimentarea gratuită la prînz a elevilor din unităţile de învăţămînt profesional tehnic secundar.
   
[Pct.1 modificat prin HG863 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.908; în vigoare 07.09.18]
2. Se stabileşte norma bănească pentru asigurarea prînzului în cuantum de 12 lei/zi pentru un elev.
   
[Pct.2 modificat pri HG863 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.908; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.2 modificat prin HG1399 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1409]
3. Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar care nu dispun de cantine proprii vor asigura alimentarea elevilor prin încheierea contractelor cu agenţii economici din localitate.
4. În perioada vacanţelor de iarnă şi vară, practicii de producţie, în zilele de odihnă şi sărbătoare, elevii, cu excepţia celor orfani şi a celor rămaşi fără tutela părinţilor, nu vor beneficia de hrană.
5. Ministerul Finanţelor va identifica mijloace financiare suplimentare pentru asigurarea alimentării gratuite a elevilor din sistemul de învăţămînt profesional tehnic secundar.

PRIM-MINISTRU                                                     Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                                        Valerian Cristea
Ministrul educaţiei,
tineretului şi sportului                                                  Victor Ţvircun
Ministrul finanţelor                                                      Mihail Pop
Ministrul economiei şi comerţului                               Valeriu Lazăr

Chişinău, 14 martie 2006.
Nr. 266.