LPM42/2006
ID intern unic:  315673
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 42
din  02.03.2006
pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea
cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine
Publicat : 24.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 47-50     art Nr : 206

   
MODIFICAT
   
LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Republica Moldova aderă la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961.
    Art.2. - În conformitate cu articolul 6 alineatul 1 al convenţiei, se desemnează:
    Agenția Resurse Informaționale Juridice a Republicii Moldova în calitate de autoritate responsabilă de aplicarea apostilei pe actele oficiale specificate la articolul 1 din convenţie, cu excepţia celor specificate la subalineatul 2 din prezentul articol;
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova în calitate de autoritate responsabilă de aplicarea apostilei pe actele oficiale specificate la articolul 1 alineatul 2 litera b) din convenţie - pentru documentele administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, emise în interes propriu.
    [Art.2 modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    Art.3. - În conformitate cu articolul 9 din convenţie, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va lua măsurile necesare pentru a evita ca agenţii diplomatici sau consulari ai Republicii Moldova să procedeze la supralegalizări în cazul în care convenţia prevede scutirea.
    [Art.4 abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    Art.5. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura pregătirea şi remiterea către depozitar a instrumentului de aderare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Chişinău, 2 martie 2006.
    Nr.42-XVI.