OIFPSM65/2006
ID intern unic:  315890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 65
din  12.04.2006
privind executarea art. 227 alin. (1) și art. 229
din titlul V al Codului fiscal
Publicat : 21.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 239
    OIFPS195 din 05.10.06, MO162-163/13.10.06 art.548


    Titlul modificat prin OIFPS848 din 12.10.13, MO297-300/30.10.15 art.2203; în vigoare 30.10.15    În scopul asigurării executării prevederilor art.227 alin.(1) și art. 229 din titlul V al Codului fiscal,
    [Alineat modificat prin OIFPS848 din 12.10.13, MO297-300/30.10.15 art.2203; în vigoare 30.10.15]
O R D O N:
    1.  Se abrogă ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.79 din 4 iunie 2002. Acţiunile Dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabililor, emise de către organele fiscale de stat teritoriale pînă la punerea în aplicare a prezentului ordin, se execută conform procedurii stabilite de ordinul nr.79 din 4 iunie 2002.
    2.  Se aprobă formularul Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare  ale contribuabilului (anexa nr. 1) ( în continuare-Dispoziţia).
    3. Se aprobă formularul Comunicatului despre anularea Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor  la conturile bancare ale contribuabilului (anexa nr. 2) (în continuare-Comunicatul).
    31.
Se aprobă formularul Informaţiei privind disponibilul mijloacelor băneşti în cont (anexa nr. 8) (în continuare - Informaţie).
    [Pct.31 introdus prin OIFPS931 din 14.09.12, MO205-207/28.09.12 art.1145; în vigoare 14.09.12]
    4. Se stabileşte următorul mod de perfectare a Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului.
    4.1. Dispoziţia se emite de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, la care se deserveşte contribuabilul, în cazurile constatării comiterii oricărei încălcări din cele nominalizate în anexa nr.3.
    Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia este amplasată subdiviziunea contribuabilului va informa Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat la care se deserveşte întreprinderea de bază despre necesitatea emiterii Dispoziţiei, în cazurile constatării comiterii oricărei încălcări din cele nominalizate în anexa nr.3.
   
În cazul urmăririi datoriei debitoare conform art. 205 din Codul fiscal, organul fiscal urmăritor va informa Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat la care este luat la evidenţă sau asistenţă contribuabilul urmărit despre necesitatea emiterii Dispoziţiei, prezentînd totodată şi documentele necesare ce reies din procedura urmăririi datoriei debitoare reglementată de art. 205 din Codul fiscal.
    [Pct.4.1 modificat prin OSFS157 din 26.03.18, MO113-120/06.04.18 art.489]
    [Pct.4.1 modificat prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.4.1 modificat prin OIFPS300 din 02.05.12, MO99-102/25.05.12 art.647]
    4.2. Pentru fiecare instituţie financiară (sucursală, filială) în care sînt deschise conturi bancare, cu excepţia celor, aferent cărora nu este aplicabilă procedura de suspendare, se emite separat Dispoziţia respectivă.
    4.3. Dispoziţia se emite în mod electronic şi se remite instituţiei financiare (sucursalei, filialei) în care contribuabilul are deschise conturi bancare. Copia Dispoziţiei în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului
    [Pct.4.3 modificat prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.4.3 în redacţia OIFPS300 din 02.05.12, MO99-102/25.05.12 art.647]
    4.4. Cotorul Dispoziţiei de suspendare se completează la pct. 1-3 de către Serviciul Fiscal de Stat în toate cazurile, iar la pct. 5 de către instituţia financiară (sucursala, filiala) numai în cazurile cînd Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabililor a fost emisă pentru admiterea restanţei la buget sau în cazul urmăririi datoriei debitoare. Cotorul detaşat  în conformitate cu pct. 4.3., precum şi cotorul remis de instituţia financiară (sucursala, filiala) se vor vizualiza prin intermediul rapoartelor din cadrul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.4.4 modificat prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.4.4 modificat prin OIFPS931 din 14.09.12, MO205-207/28.09.12 art.1145; în vigoare 14.09.12]
    [Pct.4.4 în redacţia OIFPS300 din 02.05.12, MO99-102/25.05.12 art.647]
    4.5. Registrul electronic al Dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului (anexa nr.5), format în baza dispoziţiilor emise, se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.4.5 modificat prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    4.6. În temeiul cotoarelor remise de instituţiile financiare, se formează Registrul electronic al cotoarelor (anexa nr. 6) care se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.4.6 modificat prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    5. Se stabileşte următorul mod de emitere a Comunicatului despre anularea dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului (în continuare Comunicatul).
    5.1. Comunicatul se emite odată cu parvenirea unuia din motivele specificate la anexa nr. 4.
    5.2. Pentru fiecare instituţie financiară (sucursală, filială) la care a fost remisă Dispoziţia, se emite Comunicat separat.
    5.3. Comunicatul se emite în mod electronic şi se remite instituţiei financiare (sucursalei, filialei) respective. Copia Comunicatului în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului
    [Pct.5.3 modificat prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.5.3 în redacţia OIFPS300 din 02.05.12, MO99-102/25.05.12 art.647]
    5.4. Registrul electronic al Comunicatelor despre anularea Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului (anexa nr. 7), format în temeiul Comunicatelor emise, se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.5.4 modificat prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    6.  Datele privind suspendarea şi/sau anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare vor fi accesate prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat generînd rapoartele care vor include următoarea informaţie:
    [Pct.6 modificat prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    a) codul fiscal şi denumirea contribuabilului;
    b) contul (rile) bancare ale contribuabilului, cu reflectarea informaţiei privind numărul contului, tipul valutei, codul băncii;
    c) numărul şi data emiterii dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare;
    d) contul/conturile suspendate;
    e) date din cotorul recepţionat de la banca ce va include:
    - data suspendării;
    - numărul de înregistrare;
    - data înregistrării;
    f) comunicatul despre anularea dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, cu indicarea numărului şi a datei;
    g) data anulării de către organul fiscal, cu includerea informaţiei privind dispoziţia de suspendare şi a comunicatului de anulare;
    h) ordinul(ele) incaso, cu reflectarea informaţiei privind numărul de ordine, numărul ordinului incaso, data emiterii, clasificaţia bugetară, suma, executarea totală/parţiala, suma;
    i) informaţia privind aplicarea interdicţiilor de către executorii judecătoreşti, cu reflectarea numelui/prenumelui executorului judecătoresc şi a numărului şi datei documentului potrivit căruia a fost aplicată interdicţia.
   
[Pct.6 în redacţia OIFPS300 din 02.05.12, MO99-102/25.05.12 art.647]
   
61. Informaţia se va prezenta de către instituţia financiară (sucursala, filiala) pentru toate tipurile de suspendări ale operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului.
    [Pct.61 în redacția OSFS157 din 26.03.18, MO113-120/06.04.18 art.489]
    [Pct.61 introdus prin OIFPS931 din 14.09.12, MO205-207/28.09.12 art.1145; în vigoare 14.09.12]
    7.  Anexele constituie parte integrantă a prezentului ordin.
    [Pct.8 exclus prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                            Sergiu PUŞCUŢA

    Chişinău, 12 aprilie 2006.
    Nr. 65.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS300 din 02.05.12, MO99-102/25.05.12 art.647]
    [Anexa nr.1 în redacţia OIFPS388 din 10.10.08, MO195-196/31.10.08, art.584]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.3 în redacţia OIFPS848 din 12.10.13, MO297-300/30.10.15 art.2203; în vigoare 30.10.15]
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS300 din 02.05.12, MO99-102/25.05.12 art.647]
    [Anexa nr.3 în redacţia OIFPS195 din 05.10.06, MO162-163/13.10.06, art.548]

Anexa nr. 4 la ordinul
IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006
actualizată prin ordinul nr. 195 din 05.10.2006
Denumirea motivelor aferent cărora se emite
Cominicatul privind anularea Dispoziţiei privind suspendarea
operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului

Codul încălcării Titlul Articol Aliniat Denumirea motivelor pentru care se anulează Dispoziţia emisă de organele fiscale teritoriale
02 V 229 8 Lichidarii încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea
03 V 229 8 Satisfacerii de către organul competent a contestaţiei contribuabilului
04 V 229 8 Deciziei instanţei de judecată
05 V 229 8 Încheierii contractului de amînare şi eşalonare a plăţilor
06       Alte motive stabilite de legislaţie
07 V 229 8 Cererii contribuabilului în cazul prezentării ofertei în vederea sechestrării bunurilor libere de orice sarcini
08 V 229 8 Prezentării scrisorii de garanţie bancară
09 V 229 8 Încheierii şi autentificării notariale a contractului de gaj asupra unor bunuri mobile
10 V 229 8 Încheierii şi autentificării notariale a contractului de fidejusiune

    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS300 din 02.05.12, MO99-102/25.05.12 art.647]
    [Anexa nr.4 în redacţia OIFPS195 din 05.10.06, MO162-163/13.10.06, art.548]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]

   
anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin OIFPS378 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.621; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.8 introdusă prin OIFPS517 din 03.05.13, MO110-113/17.05.13 art.707]