DPO551/2006
ID intern unic:  315911
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 551
din  04.05.2006
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători de la Uzina Mecanică "Artmet" S.A.
Publicat : 12.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 73-74     art Nr : 308
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei, merite în sporirea eficienţei producţiei şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
Vitali MAIDANIC                        - inginer proiectant
Leonid PANAIDA                        - lăcătuş;
Medalia "Meritul Civic" domnilor:
Tudor CHIRIAC                          - şef de secţie
Vladimir CARA-GHEORGHII     - şef de secţie.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

Chişinău, 4 mai 2006.
Nr. 551-IV.