DPO557/2006
ID intern unic:  315917
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 557
din  11.05.2006
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
doamnei Heather M.HODGES
Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 333
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor dintre Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova, doamnei Heather M.HODGES, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                           Vladimir VORONIN

Chişinău, 11 mai 2006.
Nr. 557-IV.