DPO558/2006
ID intern unic:  315918
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 558
din  11.05.2006
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Oleg ŞAPOŞNICOV şi Mihail COLIBABA
Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 334
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea aviaţiei civile, contribuţie la sporirea eficienţei exploatării tehnicii aviatice şi asigurarea securităţii zborurilor, se conferă distincţii de stat lucrătorilor de la Întreprinderea de Stat Compania Aeriană "Air Moldova" după cum urmează:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Oleg ŞAPOŞNICOV             - comandant de aeronavă-instructor;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Mihail COLIBABA   - inginer de bord-instructor.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 11 mai 2006.
Nr. 558-IV.