DPO571/2006
ID intern unic:  315931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 571
din  18.05.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vasili PANCIUC
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 352
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Vasili PANCIUC, primar al municipiului Bălţi, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                               Vladimir VORONIN

Chişinău, 18 mai 2006.
Nr. 571-IV.