DPO577/2006
ID intern unic:  315937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 577
din  19.05.2006
privind rechemarea domnului Andrei NEGUŢA
din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
 Moldova în Republica Franceză şi în Regatul Spaniei
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 358
În temeiul art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la serviciul diplomatic,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Andrei NEGUŢA se recheamă din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză şi în Regatul Spaniei.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

                                                                                        În temeiul art. 94 alin. (2) din
                                                                                        Constituţia Republicii Moldova,
                                                                                          contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

Chişinău, 19 mai 2006.
Nr. 577-IV.