DPO578/2006
ID intern unic:  315938
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 578
din  22.05.2006
privind conferirea de titluri onorifice doamnelor
Irina CIOBANU-SUHOMLIN şi Elena ABRAMOVICI
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 359
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei muzicale, activitate metodico-didactică prodigioasă şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Titlul onorific "Maestru în Artă"
doamnei Irina                               - conferenţiar universitar la
CIOBANU-SUHOMLIN             Academia de Muzică, Teatru şi Arte
                                                      Plastice;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei                                      - profesor la Colegiul Republican
Elena ABRAMOVICI                   de Muzică "Ştefan Neaga".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                Vladimir VORONIN

Chişinău, 22 mai 2006.
Nr. 578-IV.