DPO579/2006
ID intern unic:  315939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 579
din  22.05.2006
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Nicolae CIORNÎI
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 360
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în propagarea culturii fizice şi sportului şi contribuţie substanţială la edificarea complexului sportiv al FC "Zimbru", domnului Nicolae CIORNÎI, preşedinte de onoare al FC "Zimbru", i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

Chişinău, 22 mai 2006.
Nr. 579-IV.