DPO583/2006
ID intern unic:  315943
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 583
din  24.05.2006
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Vasile COLŢA şi Mihail RUSU
Publicat : 02.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 83-86     art Nr : 375
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea sportului, contribuţie substanţială la pregătirea sportivilor de performanţă şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
domnului Vasile COLŢA   - director pentru sport al Federaţiei de Judo
                                            din Republica Moldova;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Mihail RUSU      - profesor-antrenor în secţia lupte libere
                                           a Liceului-Internat Republican cu Profil Sportiv.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vladimir VORONIN

Chişinău, 24 mai 2006.
Nr. 583-IV.