DPO584/2006
ID intern unic:  315944
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 584
din  24.05.2006
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 02.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 83-86     art Nr : 376
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului, pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Ion CONSTANDOGLO   - şef de catedră la Universitatea Pedagogică
                                            de Stat "Ion Creangă"
domnului
Eugeniu PLOHOTNIUC   - şef de catedră la Universitatea de Stat
                                            "Alecu Russo" din Bălţi;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Vasile BUCUR   - profesor universitar la Academia de
                                            Studii Economice din Moldova
doamnei
Ecaterina PETROVA        - director al Liceului Teoretic
                                          "Hristo Botev"
                                           din satul Valea Perjei, raionul Taraclia;
Medalia "Mihai Eminescu"
doamnei
Tamara COJOCARU       - profesor la Liceul Teoretic
                                           "Alexie Mateevici"
                                          din comuna Pîrliţa, raionul Ungheni.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vladimir VORONIN

Chişinău, 24 mai 2006.
Nr. 584-IV.