DPO588/2006
ID intern unic:  315948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 588
din  26.05.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Mihail MOGOREAN
Publicat : 02.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 83-86     art Nr : 379
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea politicii sociale a statului şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Mihail MOGOREAN, director al Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Ocniţa, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

Chişinău, 26 mai 2006.
Nr. 588-IV.