DPO599/2006
ID intern unic:  315959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 599
din  05.06.2006
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 404
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
BALMUŞ Svetlana
GURIŢANU Igor
HOLBAN Radu
MATVEEVA Nina
PODLISNIC Nelea.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 5 iunie 2006.
Nr. 599-IV.