DPO600/2006
ID intern unic:  315960
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 600
din  05.06.2006
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 405
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
LEBEDIUC Sergiu        - la Judecătoria Comrat
LIULCA Ghenadie        - la Judecătoria Soroca
MELNIC Svetlana        - la Judecătoria Rîşcani
PILIPENCO Serghei     - la Judecătoria Ceadîr-Lunga
URSU Viorica               - la Judecătoria Criuleni.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

Chişinău, 5 iunie 2006.
Nr. 600-IV.