DPO602/2006
ID intern unic:  315962
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 602
din  05.06.2006
privind numirea domnului Serghei POPOVICI
în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Comrat
Publicat : 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 407
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Serghei POPOVICI se numeşte, pe un termen de 5 ani, în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Comrat.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                             Vladimir VORONIN

Chişinău, 5 iunie 2006.
Nr. 602-IV.