LPM119/2006
ID intern unic:  316216
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 119
din  18.05.2006
pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul
de la Montreal privind substanţele ce distrug stratul de ozon
Publicat : 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 391

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele ce distrug stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999.
Art.2. - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura realizarea prevederilor amendamentului menţionat.
   
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura remiterea instrumentului de aderare depozitarului.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                         Marian  LUPU

Chişinău, 18 mai 2006.
Nr.119-XVI.