OCNASM127/2006
ID intern unic:  316226
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
ORDIN Nr. 127
din  06.04.2006
cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de
implementarea evidenţei individuale în sistemul public
de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 281

    MODIFICAT
    OCNAS621 din 19.12.07, MO78-79/18.04.08 art.238; în vogoare 01.01.09
    EMO91-94/16.06.06, pag.104

Aprobat:                                        Înregistrat:
Casa Naţională de Asigurări           Ministerul Justiţiei al
Sociale                                           Republicii Moldova
_______________Maria Borta      _____________Victoria  Iftodi
      (semnătura)                                                    (semnătura)
nr. 127-A  din  06. 04. 2006          nr.  446 din 10. 05. 2006


În scopul executării prevederilor art. 5, 8 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489 - XIV din 8 iulie 1999, Hotărîrii Guvernului RM nr. 418 din 03.05.2000 cu privire la crearea registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale cu referinţă la obligaţia contribuabililor de a prezenta subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în care se află la evidenţă, dări de seamă ce ţin de implementarea evidenţei individuale a contribuţiilor
ORDON:
1. Se aprobă formularele dărilor de seamă ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul  public de asigurări sociale:
- Fişa contribuabilului la bugetul asigurărilor sociale - anexa nr.1
-  REV 1 - "Ancheta persoanei asigurate" - anexa nr.2
- REV 2 "Inscripţie recipisă" - anexa nr.3
- REV 3 "Certificatul de atribuire a codului personal de asigurări sociale" - anexa nr.4
      [Pct.1 al.(6-7) abrogate prin OCNAS621 din 19.12.07, MO78-79/18.04.08 art.238, în vigoare 01.01.09]
2. Se aprobă instrucţiunile de completare a formularelor:
- Fişa contribuabilului la bugetul asigurărilor sociale - anexa nr.8
- REV 1 "Ancheta persoanei asigurate" anexa nr.9
- REV 2 "Inscripţie recipisă" anexa nr.10
    
[Pct.2 al.(5-6) abrogate prin OCNAS621 din 19.12.07, MO78-79/18.04.08 art.238, în vigoare 01.01.09]
3. Despre prevederile prezentului ordin, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale urmează să informeze contribuabilii şi să-i asigure gratuit cu formularele menţionate.
4. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrare al Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.3 din 31 mai 2004 "Privind aprobarea documentelor REVIND, instrucţiunilor de completare a rapoartelor din registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale".


CNAS127A1.doc
      [Anexa nr.1 modificată prin erata MO91-94/16.06.06 pag.104]

    CNAS127A02.doc

    CNAS127A03.doc

    CNAS127A04.doc

    [Anexele nr.(5-7) abrogate prin OCNAS621 din 19.12.07, MO78-79/18.04.08 art.238, în vigoare 01.01.09]

    CNAS127A08.doc
    CNAS127A09.doc
    CNAS127A10.doc

    [Anexele nr.(11-13) abrogate prin OCNAS621 din 19.12.07, MO78-79/18.04.08 art.238, în vigoare 01.01.09]