DPO608/2006
ID intern unic:  316255
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 608
din  09.06.2006
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnilor Ionel HAIDUC, Vladislav HOMICI şi
 Janusz LIPKOWSKI
Publicat : 16.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 417
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul ştiinţei şi pentru contribuţie la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare, se conferă "Ordinul de Onoare" domnilor:
Ionel HAIDUC           -  preşedinte al Academiei Romăne
Vladislav HOMICI      - director al Fondului de Cercetări
                                       Fundamentale din Federaţia Rusă
Janusz LIPKOWSKI   - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a
                                       Poloniei.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                       Vladimir VORONIN

Chişinău, 9 iunie 2006.
Nr. 608-IV.