DPO609/2006
ID intern unic:  316256
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 609
din  09.06.2006
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de savanţi
de la Academia de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 16.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 418
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ştiinţei, pentru contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi activitate intensă în vederea consolidării relaţiilor internaţionale în domeniul ştiinţei, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului Simion TOMA     - academician coordonator al Secţiei
                                             ştiinţe agricole;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Valentin DERGACIOV      - director al Institutului Patrimoniului
                                             Cultural;
Medalia "Meritul Civic"
domnului
Nicolae BĂIEŞU                - cercetător ştiinţific la Institutul de
                                             Filologie;
Medalia "Mihai Eminescu"
domnului
Leonid CURUCI                - cercetător ştiinţific la Institutul de
                                             Filologie;
Medalia "Nicolae Testemiţanu"
domnului
Gheorghe ŢÎBÎRNĂ            - secretar ştiinţific al Secţiei ştiinţe
                                              medicale;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Iuri SIMONOV   - şef de laborator la Institutul de Fizică
                                              Aplicată.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                   Vladimir VORONIN

Chişinău, 9 iunie 2006.
Nr. 609-IV.