DPO618/2006
ID intern unic:  316264
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 618
din  15.06.2006
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
 de lucrători medicali
Publicat : 23.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 444
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate organizatorică şi metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Victor UNCUŢĂ               - medic-şef al Spitalului Raional Ungheni;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Ion BALICA       - şef al secţiei chirurgie toracală a Spitalului
                                            Clinic Republican
domnului
Valeriu NISTOR                - chirurg la Spitalul Raional Ştefan Vodă
doamnei
Larisa TERLEŢCHI           - anesteziolog-reanimatolog la Spitalul
                                            Clinic Municipal nr. 1;
Medalia "Nicolae Testemiţanu"
doamnei Maria GRIBAC   - felcer superior la Centrul Naţional
                                            Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă
doamnei
Galina CHITOROAGĂ     - asistent medical superior la Centrul de
                                            sănătate din satul Sipoteni, raionul Călăraşi
doamnei
Mariana FLOREA             - medic-şef al Spitalului Raional Cimişlia
domnului
Dumitru TINTIUC            - şef al catedrei sănătate publică şi
                                           management "Nicolae Testemiţanu"
                                           a Universităţii de Stat de Medicină
                                           şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu";
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei
Nadejda MAVRODI       - şef al secţiei reanimaţie-copii a Spitalului
                                          Raional Comrat
domnului
Mihail DARCIUC            - şef al secţiei ortopedie a Centrului
                                          Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de
                                          Urgenţă.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                         Vladimir VORONIN

Chişinău, 15 iunie 2006.
Nr. 618-IV.