DPO619/2006
ID intern unic:  316265
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 619
din  16.06.2006
privind conferirea medaliei "Meritul Civic"
domnului Demian CARASENI
Publicat : 23.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 445
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în organele administraţiei publice şi contribuţie la dezvoltarea social-economică a satului Congaz, UTA Găgăuzia, domnului Demian CARASENI, primar al satului, i se conferă medalia "Meritul Civic".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 16 iunie 2006.
Nr. 619-IV.