DPO623/2006
ID intern unic:  316269
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 623
din  19.06.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Valerian LOZANU
Publicat : 23.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 447
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, realizări deosebite în domeniul inovării şi activitate intensă de raţionalizare, domnului Valerian LOZANU, mecanic la Societatea pe acţiuni "Alfa-Nistru" din oraşul Soroca, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                Vladimir VORONIN

Chişinău, 19 iunie 2006.
Nr. 623-IV.