DPO632/2006
ID intern unic:  316278
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 632
din  23.06.2006
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
 domnului William HILL
Publicat : 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 474
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea colaborării dintre OSCE şi Republica Moldova, contribuţie substanţială la consolidarea stabilităţii şi securităţii regionale şi activitate intensă de pacificare, domnului William HILL, şef al Misiunii OSCE în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vladimir VORONIN

Chişinău, 23 iunie 2006.
Nr. 632-IV.