HGM650/2006
ID intern unic:  316346
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 650
din  12.06.2006
privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă
angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi
ordinii publice
, precum și a funcționarilor publici cu statut special din
cadrul sistemului administrației penitenciare
Publicat : 16.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 692
    MODIFICAT
   
HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19
    HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078
   
HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18
   
HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18
    HG735 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.768; în vigoare 01.08.18
    HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589
    HG536 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.588
   
HG533 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.585; în vigoare 01.06.18
    HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119
    HG628 din 08.08.17, MO289-300/11.08.17 art.728
   
HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381
    HG171 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.241
    HG8 din 18.01.17, MO19-23/20.01.17 art.40
    HG1187 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1284; în vigoare 01.01.17
    HG1049 din 14.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1135
    HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614
    HG153 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.176
    HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14
    HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697
    HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483
    HG151 din 27.02.14, MO53-59/07.03.14 art.168 art.168; în vigoare 01.01.14
   
HG1086 din 30.12.13, MO315-319/31.12.13 art.1192
    HG976 din 04.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1079
    HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895
    HG282 din 24.04.13, MO92-95/26.04.13 art.338
    HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005
    HG729 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.787; în vigoare 01.01.13
    HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514
    HG462 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.508
    HG48 din 30.01.11, MO25-28/03.02.12 art.69
    HG744 din 03.10.11, MO166-169/07.10.11 art.818
    HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491
    HG290 din 26.04.11, MO70-73/29.04.11 art.325
    HG99 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.125
    HG776 din 26.08.10, MO160-162/07.09.10 art.865
    HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757
    HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735
    HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75
    HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895
    HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44
    HG853 din 11.07.08, MO131-133/22.07.08 art.870
    HG800 din 02.07.08, MO120-121/08.07.08 art.810
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437
    HG186 din 20.02.08, MO42-44/29.02.08 art.253
    HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453
    HG494 din 04.05.07, MO67-69/18.05.07 art.526
    HG408 din 13.04.07, MO54-56/20.04.07 art.431
    HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271
    HG1507 din 29.12.06, MO6-9/19.01.07 art.30

    Denumirea modificată prin
HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18

    NOTĂ:
   
În hotărîre:
     - cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la cazul gramatical corespunzător;
    - cuvintele „Serviciul de Stat de Curieri Speciali”, la orice caz gramatical se substituie cu cuvintele „Biroul de Curieri Speciali”, la cazul gramatical corespunzător prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18
    Pe tot parcursul textului, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”, la cazul gramatical respectiv  prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895
    În tot textul hotărîrii  şi în anexele la aceasta, cuvintele „organele afacerilor  interne”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne”, la formele gramaticale corespunzătoare prin HG282 din 24.04.13, MO92-95/26.04.13 art.338
    În conformitate cu prevederile Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabilesc condiţiile specifice de salarizare, salariile de funcţie şi categoriile de salarizare pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare angajaţi în:
    organele apărării naţionale, conform anexei nr. 1;
    Ministerul Afacerilor Interne, conform anexei nr. 2;
    Centrul Naţional Anticorupţie, conform anexei nr. 4;
    Administrația Națională a Penitenciarelor, conform anexei nr. 5;
    Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, conform anexei nr. 6;
    Biroul de Curieri Speciali, conform anexei nr. 7.
    [Pct.1 modificat prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Pct.1 modificat prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]
    2. Se aprobă:
    sporurile lunare pentru gradele militare (speciale) ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform anexei nr.8;
    soldele de funcţie ale militarilor în termen, elevilor şi cursanţilor instituţiilor de învăţămînt mediu şi superior, conform anexei nr.9;
    mărimea recompenselor pentru sărituri cu paraşuta, conform anexei nr.10;
    mărimea recompenselor pentru lucrări subacvatice, conform anexei nr.11;
    salariile suplimentare pentru efectivul încorporat în contingentul militar de asigurare a regimului de încetare a focului şi a securităţii în zona de conflict, conform anexei nr. 12.
    3. Salarizarea persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și a persoanelor din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică se efectuează conform condițiilor de salarizare specificate în Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 și în mărimile prevăzute în anexele nr. 3, nr. 9 și nr. 12 la legea indicată.
    [Pct.3 în redacția HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    4. Se stabilește că, pentru corpul de ofițeri ai organelor centrale de conducere ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, corpului de ofițeri al  Administrației Naționale a Penitenciarelor, Centrului Național Anticorupție, efectivul de curieri speciali din Biroul de Curieri Speciali, precum și pentru ofiţerii de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, salariile de funcție concrete se acordă de către conducătorul unității respective în limitele grilelor de salarii stabilite pe funcții, în raport cu mijloacele financiare alocate, conform anexelor nr.1-7 la prezenta hotărîre.

    Salariile de funcție pentru militari, efectivul de trupă și corpul de comandă salarizați conform categoriilor de salarizare ale Rețelei tarifare unice indicate în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre se vor stabili, începînd cu 1 octombrie 2014, în mărimile specificate în anexa nr.13 la prezenta hotărîre.

    [Pct.4 modificat prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]

    [Pct.4 în redacția HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.4 modificat prin HG48 din 30.01.11, MO25-28/03.02.12 art.69]
    [Pct.4 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Pct.4 modificat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Pct.4 în redacţia HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Pct.4 modificat prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]

    5. Grilele de salarii pentru locţiitorii conducătorilor de unităţi şi subdiviziuni nespecificaţi în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre se stabilesc cu o reducere de 2-10% faţă de grilele de salarii prevăzute pentru conducătorii respectivi. Reducerea concretă în limitele indicate se efectuează de către conducătorul unităţii, după consultarea conducătorului subdiviziunii respective.
    [Pct.5 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    6. Militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice beneficiază de sporuri la salariul de bază:
    pentru gradul militar (special);
    pentru vechimea în muncă;
    pentru categoria de calificare;
    pentru condiţii speciale de activitate, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea, în regim de urgenţă, a unor sarcini speciale de importanţă majoră;
    Militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă beneficiază şi de alte sporuri ce ţin de specificul de activitate a unor categorii aparte de personal, care sînt indicate în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre.
   
[Pct.6 modidficat prin HG462 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.508]
    7. Sporurile lunare pentru gradul militar (special) se stabilesc în mărimile prevăzute în anexa nr. 8, iar sporul pentru vechimea în muncă se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul lunar pentru gradul militar (special), corespunzător timpului efectiv lucrat, în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă Mărimea sporului în % faţă de salariul de funcţie,
inîndu-se cont de sporul lunar pentru gradul militar (special)
De la 2 la 5 ani 15
De la 5 la 10 ani 25
De la 10 la 15 ani 30
De la 15 la 20 ani 35
Peste 20 ani 40
    La transferarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice dintr-un organ în altul, termenul de satisfacere a serviciului în organul precedent se ia în calcul la stabilirea sporului pentru vechimea în muncă.
    Alte perioade de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimea în muncă se stabilesc conform Regulamentului aprobat de Guvern.
    Ofiţerilor numiţi în funcţii ale corpului profesoral-didactic în instituţiile de învăţămînt în domeniile milităriei, securității și ordinii publice, la catedrele militare ale instituţiilor de învăţămînt superior publice, serviciul prestat în posturi de comandă, funcţii tehnico-inginereşti şi alte posturi militare li se include în stagiul pedagogic pentru stabilirea salariului de funcţie.
    [Pct.7 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.7 modificat prin HG282 din 24.04.13, MO92-95/26.04.13 art.338]
    8. Sporurile pentru categoriile de calificare se stabilesc specialiştilor de categoria II, I şi superioară din rîndul militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice în mărime de, respectiv, 15, 20 şi 30% din salariul de funcţie.
    Militarilor în termen - specialişti de categoria II şi I - sporul se stabileşte în mărime de, respectiv, 10 şi 20 % din solda de funcţie, specificată în anexa nr.9.
    Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare se aprobă de către conducătorii organelor respective, coordonat cu Ministerul Finanțelor.
    [Pct.8 modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Pct.8 modificat prin HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757]
    9. Sporurile pentru condiţii speciale de activitate, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea, în regim de urgenţă, a unor sarcini speciale de importanţă majoră, prevăzute de art.21 alin.(4) al legii sus-menţionate, se vor stabili, cu începere de la 1 ianuarie 2006, militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor, salarizaţi pe baza Reţelei tarifare unice.
    Sporurile în cauză se vor stabili de către conducătorii organelor respective, utilizînd lunar în acest scop 0,5 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie, iar de la 1 octombrie 2008 - 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie.
    Pentru funcţiile corpului de ofiţeri al aparatelor centrale ale Ministerului Apărării, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine, Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine, Administrației Naționale a Penitenciarelor, pentru colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie, precum şi pentru ofiţerii de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi al Biroului de Curieri Speciali, salarizaţi conform grilelor de salarii specificate în anexa nr.7 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, pentru plata sporurilor în cauză, cu începere de la 1 octombrie 2008, se va utiliza 0,4 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază, iar de la 1 octombrie 2012 – 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie.
    [Pct.9 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.9 modificat prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
    [Pct.9 modificat prin HG282 din 24.04.13, MO92-95/26.04.13 art.338]
    [Pct.9 modificat prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]
    [Pct.9 modificat prin
HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [Pct.9 modificat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Pct.9 modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Pct.9 modificat prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Pct.9 modificat prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]
   
91. Ofițerilor de urmărire penală detașați la procuraturile specializate li se stabilește un salariu de bază lunar în mărime de 2 salarii medii pe economie realizate în anul precedent. Dacă salariul prevăzut pentru funcția în care ofițerul de urmărire penală se detașează este mai mic decît cel de care acesta beneficia în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază.
   
[Pct.91 introdus prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]
    [Pct.10 exclus prin HG1507 din 29.12.06, MO6-9/19.01.07 art.30]
    11. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care deţin funcţii în unităţile militare curative, în instituţiile şi subunităţile cu condiţii de muncă grele şi periculoase pentru sănătate li se stabilesc sporuri pentru condiţii nefavorabile în mărimile prevăzute de legislaţia în vigoare şi specificate în Lista instituţiilor, subdiviziunilor şi funcţiilor care activează în condiţii de muncă nefavorabile (grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare), aprobată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.11 modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Pct.11 modificat prin HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757]
    [Pct.11 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    12. Ofiţerilor din corpul profesoral-didactic, cercetătorilor ştiinţifici şi altor specialişti cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe, care deţin funcţii în instituţiile de învăţămînt, în unităţi militare curative, precum şi celor care prestează muncă ştiinţifico-metodică, conform funcţiei deţinute, li se stabilesc sporuri la salariu în modul şi mărimile prevăzute în art. 29 alin. (4) al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 pentru categoriile corespunzătoare de specialişti civili.
    [Pct.12 modificat prin HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735]
    13. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi pe bază de contract, distinşi cu titluri onorifice al poporului” şi „Maestru în artă” sporul pentru titlul onorific se stabileşte în mărime de 200 lei şi celor distinşi cu titlul onorific „emerit”, „Om emerit” – în mărime de 100 lei. Acest spor se acordă pentru un singur titlu onorific, cel mai înalt, cu condiţia exercitării unei funcţii corespunzătoare profilului.
    Angajaţilor instituţiilor sportive ale organelor apărării naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne distinşi cu titlu "Maestru al sportului", "Maestru emerit al sportului", "Maestru internaţional al sportului", sporul se stabileşte în mărimea şi condiţiile prevăzute de actele  normative în vigoare pentru salariaţii din domeniul culturii fizice şi sportului.
   
[Pct.13 modificat prin HG282 din 24.04.13, MO92-95/26.04.13 art.338]
   
[Pct.13 modificat prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    14. Plutonierilor şi sergenţilor angajaţi în serviciu prin contract, care sînt numiţi în funcţii de ofiţeri sau care exercită temporar funcţii de ofiţeri, salariile de funcţie li se vor plăti la nivelul prevăzut pentru comandantul de pluton.
    15.  Conform totalurilor activităţii pe unitate, militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi prin contract în organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice beneficiază de indemnizaţie lunară în mărime de pînă la 0,5 salarii lunare, calculate ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite conform actelor normative în vigoare, cu excepţia sporului pentru grad militar (special), sporului pentru grad ştiinţific şi titlu onorific, a indemnizaţiilor şi altor drepturi băneşti cu caracter de compensare sau unic. Indemnizaţia se achită în luna următoare perioadei de gestiune.
    [Pct.15 în redaţia HG186 din 20.02.08, MO42-44/29.02.08 art.253]
   
151. Agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne care, prin examinarea contravențiilor, conform competențelor, au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat sînt stimulați financiar în mărime de 25% din sumele încasărilor respective, din contul bugetului Inspectoratului General al Poliției.
    [Pct.151 introdus prin HG171 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.241]
    16. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi direcţiilor lui teritoriale li se acordă un ajutor material în mărimea unui salariu lunar de funcţie, calculat cu luarea în considerare a sporurilor şi suplimentelor, stabilite conform actelor normative în vigoare. În calculul ajutorului material nu se includ indemnizațiile, inclusiv indemnizația lunară conform totalurilor activității pe unitate, stimularea financiară a agenților constatatori prevăzută la pct. 151, precum și alte drepturi bănești cu caracter de compensare sau unic, enumerate în prezenta hotărîre.
   
Ajutorul material acordat militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de eliberare din serviciu înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor de eliberare din serviciu pe motiv de sănătate,  în urma unor măsuri de organizare, de ocupare a unei funcţii elective, de înmatriculare în instituţii de învăţămînt militar, precum şi în caz de deces a persoanei. De asemenea, ajutorul material acordat nu se va recalcula în cazul acordării pe parcursul anului a concediului de maternitate.
    Pentru persoanele angajate în serviciu pe parcursul anului, ajutorul material se va calcula proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune.
    [Pct.16 modificat prin HG171 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.241]
    [Pct.16 modificat prin HG153 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.176]
    [Pct.16 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.16 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Pct.16 în redacţia HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
   
161. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, pentru menţinerea venitului lunar obţinut din salariu ca urmare a introducerii obligativităţii de achitare a contribuţiilor individuale de asigurări sociale, începînd cu 1 ianuarie 2017 li se stabileşte indemnizaţie lunară în cuantum de 6,5 la sută din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporuri, suplimente şi indemnizaţii stabilite conform prezentei hotărîri, care se reflectă la remunerarea muncii.
    [Pct.161 introdus prin HG8 din 18.01.17, MO19-23/20.01.17 art.40]
    17. Sporurile, suplimentele şi indemnizaţiile enumerate în prezenta hotărîre se determină conform Regulamentului cu privire la modalitatea de stabilire şi calculare a sporurilor, plăţilor suplimentare şi indemnizaţiilor militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă, elaborat de către Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,  Administrației Naționale a Penitenciarelor, Centrul Naţional Anticorupţie,Biroul de Curieri Speciali.
    [Pct. 17 modificat prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Pct.17 modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Pct.17 modificat prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]
    [Pct.17 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Pct.17 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    18. Retribuirea muncii salariaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare referitoare la categoriile respective de salariaţi din instituţiile bugetare civile.
    19. Ministrul apărării, ministrul afacerilor interne, directorul general al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, directorul general al  Administrației Naționale a Penitenciarelor, directorul Centrului Naţional Anticorupţie şi şeful Biroului de Curieri Speciali se învestesc cu dreptul:
    de a stabili categoriile de salarizare pentru alte categorii de militari, efectiv de trupă şi corp de comandă, ale căror funcţii nu au fost prevăzute în prezenta hotărîre, potrivit celor aprobate;
    de a stabili modul şi regulile de achitare a altor drepturi băneşti, prevăzute de actele legislative și normative, militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă  în diverse cazuri de serviciu.
    [Pct.19 modificat prin HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119]
    [Pct.19 modificat prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]
    20. Schemele de încadrare a personalului aparatelor centrale ale organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice se aprobă în limitele fondului de salarizare şi sînt valabile după înregistrarea lor la Ministerul Finanţelor.
    21. În cazurile în care, pentru unii salariaţi, după punerea în aplicare a Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, salariile de funcţie, incluzînd plăţile prevăzute în prezenta hotărîre, vor fi mai mici decît salariile de funcţie în vigoare, incluzînd sporurile şi suplimentele pînă la punerea în aplicare a legii nominalizate, angajaţilor în cauză, pentru perioada de activitate în instituţia bugetară respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie mai avansată, li se va plăti diferenţa de salariu.
    Pentru determinarea şi plata diferenţei de salariu:
    se calculează salariul lunar total cuvenit angajatului respectiv conform condiţiilor de salarizare în vigoare în ianuarie 2006;
    se calculează salariul lunar total cuvenit angajatului conform condiţiilor de salarizare prevăzute de Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi prezenta hotărîre privind condiţiile specifice de salarizare pentru organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, prevăzute pentru anul în curs;
    se determină diferenţa dintre salariul cuvenit în ianuarie 2006, ţinînd cont de prevederile Hotărîrii Guvernului nr.19 din 4 ianuarie 2006, şi  cel cuvenit la etapa curentă de implementare a noului sistem de salarizare;
    conducătorul unităţii bugetare emite ordinul prin care se fixează diferenţa de salariu şi se dispune plata lunară a acestei diferenţe pînă la următoarea modificare a condiţiilor de salarizare;
    diferenţa de salariu se plăteşte în mărime integrală pentru fiecare lună în care salariatul a lucrat numărul deplin de zile lucrătoare conform graficului stabilit. În cazurile în care angajatul nu a lucrat un timp oarecare, diferenţa de salariu se plăteşte proporţional timpului de satisfacere a serviciului prin contract.
    Diferenţa de salariu calculată şi plătită în modul specificat în prezentul punct se include în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare a acestuia.
    22. Alte drepturi băneşti ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum și funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare se stabilesc în modul şi mărimile indicate în anexa nr. 14.
    [Pct.22 modificat prin HG735 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.768; în vigoare 01.08.18]
    23. Condiţiile de salarizare şi mărimile sporurilor şi suplimentelor la salariile de bază, prevăzute în prezenta hotărîre, inclusiv în anexele nr.1-7, ce ţin de specificul activităţii unor categorii aparte de personal din organele indicate, aprobate de Guvern, se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2006.
    În cazurile în care salariile lunare, pentru perioada dintre 1 ianuarie 2006 şi 1 iunie 2006, calculate în condiţiile şi mărimile prevăzute de prezenta hotărîre, pentru unii angajaţi vor fi mai mari decît cele real calculate în perioada indicată, angajaţilor respectivi li se va plăti diferenţa de salariu.
    24. Prezenta hotărîre stabileşte normele salariale a căror implementare, conform art.35 alin. (1) şi art. 36 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, este prevăzută pentru anul 2006.
    Termenele şi proporţiile implementării normelor salariale prevăzute la art.35 alin. (2) şi art.36 alin. (2) se vor concretiza anual, în funcţie de suma mijloacelor alocate în acest scop din bugetul public naţional, cu modificarea şi completarea respectivă a prezentei hotărîri.
   
25. Reexaminarea salariilor stabilite în condițiile punctului 91 și a sporurilor stabilite în condițiile punctului 2 subpunctul 2) literele a) și b) din anexa nr.4 se efectuează anual, la 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național.
    [Pct.25 introdus prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]

    PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi
    comerţului                                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                         Mihail Pop
    Ministrul apărării                                                            Valeriu Pleşca
    Ministrul afacerilor interne                                             Gheorghe Papuc
    Ministrul justiţiei                                                             Victoria Iftodi

    Chişinău, 12 iunie 2006.
    Nr. 650.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG151 din 27.02.14, MO53-59/07.03.14 art.168 art.168; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG536 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.588]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG628 din 08.08.17, MO289-300/11.08.17 art.728]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG153 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.176]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG151 din 27.02.14, MO53-59/07.03.14 art.168 art.168; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG976 din 04.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1079]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG282 din 24.04.13, MO92-95/26.04.13 art.338
]
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG462 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.508]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG776 din 26.08.10, MO160-162/07.09.10 art.865]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]

    [Anexa nr.2 modificată prin HG800 din 02.07.08, MO120-121/08.07.08 art.810]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG1507 din 29.12.06, MO6-9/19.01.07 art.30]

   
[Anexa nr.3 exclusă prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]
    [Anexa nr.3 modificată prinHG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1086 din 30.12.13, MO315-319/31.12.13 art.1192]
   
[Anexa nr.4 modificată prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735]
    [
Anexa nr.4 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1187 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1284; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG153 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.176]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1507 din 29.12.06, MO6-9/19.01.07 art.30]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG533 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.585; în vigoare 01.06.18]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG1049 din 14.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1135]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG729 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.787; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
   
[Anexa nr.6 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG151 din 27.02.14, MO53-59/07.03.14 art.168 art.168; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 în redacția HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG628 din 08.08.17, MO289-300/11.08.17 art.728]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG282 din 24.04.13, MO92-95/26.04.13 art.338]

   
anexa nr.9
    [Anexa nr.9 modificată prin HG153 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.176]

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12
    [Anexa nr.12 modificată prin HG153 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.176]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]


    anexa nr.13
    [Anexa nr.13 în redacția  HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119]
    [Anexa nr.13 în redacția HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.13 modificată prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Anexa nr.13 modificată prin HG48 din 30.01.11, MO25-28/03.02.12 art.69]
    [Anexa nr.13 în redacţia HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Anexa nr.13 modificată prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Anexa nr.13 în redacţia HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Anexa nr.13 modificată prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]

    anexa nr.14
    [Anexa nr.14 modificată prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG735 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.768; în vigoare 01.08.18]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG1187 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1284; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG153 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.176]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG282 din 24.04.13, MO92-95/26.04.13 art.338]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG290 din 26.04.11, MO70-73/29.04.11 art.325]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG99 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.125]
    [Anexa nr.14 modificată prinHG853 din 11.07.08, MO131-133/22.07.08 art.870]
    [Anexa nr.14 modificată prinHG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG494 din 04.05.07, MO67-69/18.05.07 art.526]
    [Anexa nr.14 modificată prinHG408 din 13.04.07, MO54-56/20.04.07 art.431]