HGM609/2006
ID intern unic:  316484
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 609
din  29.05.2006
privind normele minime de alimentare zilnică şi obiecte
 de toaletă şi menaj ale deţinuţilor
Publicat : 07.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 102-105     art Nr : 765

   
MODIFICAT
   
HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG1054 din 15.09.08, MO175-176/19.09.08 art.1058; în vigoare 01.01.09
   
HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437

    Titlul modificat prin HG1054 din 15.09.08, MO175-176/19.09.08 art.1058; în vigoare 01.01.09   
În vederea executării prevederilor articolului 247 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 34-35, art. 112), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
norma minimă generală de alimentare zilnică a deţinuţilor, conform anexei nr. 1;
norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinutele gravide şi mame care alăptează, conform anexei nr. 2;
norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinuţii bolnavi de tuberculoză, conform anexei nr. 3;
norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinuţii minori, conform anexei nr.4;
norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinuţii bolnavi şi invalizi de gradul I şi II, conform anexei nr. 5;
norma minimă zilnică de asigurare a deţinuţilor cu raţie rece în timpul escortării, conform anexei nr.6;
     
norma minimă de obiecte de toaletă şi menaj pentru deţinuţi, conform anexei nr. 7;
      norme de consum al detergenţilor, săpunului şi al sodei calcinate la spălatul mecanic (exprimate în grame la 1 kilogram de lenjerie uscată, în funcţie de gradul de murdărire şi duritatea apei), conform anexei nr. 8.
    
[Pct.1modificat prin HG1054 din 15.09.08, MO175-176/19.09.08 art.1058; în vigoare 01.01.09]
2. Deţinuţii antrenaţi la munci în condiţii grele şi nocive sînt asiguraţi cu raţie alimentară specială şi preparate vitaminoase în conformitate cu normele privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii, aprobate de către Ministerul Sănătăţii.
   
  [Pct.2 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
3. Ministerul Justiţiei va elabora şi va aproba regulamentul privind organizarea alimentării deţinuţilor în penitenciare.
4. Ministerul Justiţiei, în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii, va aproba:
normele de alimentare pentru cazurile excepţionale, cînd aprovizionarea deţinuţilor cu hrană caldă nu este posibilă;
normele de substituire a unor produse alimentare prin altele.
    
[Pct.4 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
5. Se abrogă:
Hotărîrea Guvernului nr.246 din 13 mai 1993 "Cu privire la asigurarea cu produse alimentare a condamnaţilor la privaţiune de libertate şi a persoanelor aflate în izolatoarele de anchetă penală şi în instituţiile de reabilitare socială";
punctul 2 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 29 mai 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.43-44, art.461).

Prim-ministru                                         Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei                                    Victoria Iftodi
Ministrul finanţelor                                Mihail Pop
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                 Ion Ababii

Chişinău, 29 mai 2006.
Nr. 609.

      anexa nr.6

Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului nr.609
din 29 mai  2006
Norma minimă de obiecte de toaletă şi
menaj pentru deţinuţi

Nr.
d/o
Denumirea articolului
Unitatea de măsură
Cantitatea
Termenul
 
1.
Săpun de rufe
grame
200
lunar
2.
Săpun de toaletă (pentru utilizare zilnică)
grame
100
lunar
3.
Săpun de toaletă pentru îmbăiere
grame
30
săptămînal
4.
Periuţă de dinţi
bucăţi
2
anual
5.
Pastă de dinţi
tub de 50 ml
6
anual
6.
Hîrtie igienică
role
1
Lunar
7.
Aparat de bărbierit de unică folosinţă, pentru deţinuţii de sex masculin
bucăţi
1
lunar
8.
Absorbante intime, pentru deţinuţii de sex feminin
bucăţi
10
lunar
9.
Scutece, pentru copii care sînt crescuţi de către mame deţinute în penitenciare, pînă la atingerea vîrstei de 2 ani
bucăţi
50
lunar
  
    1. Suplimentar la normele incluse în tabel, vor fi asigurate lunar cu săpun de rufe următoarele categorii de deţinuţi:
    a) bolnavii aflaţi la tratament în instituţiile curative ale sistemului administrației penitenciare şi persoanele antrenate la munci în condiţii grele şi vătămătoare – 50 grame;
   
b) femeile, bucătarii, persoanele care taie şi distribuie pîinea, brutarii, persoanele antrenate în activităţi în  bucătăriile penitenciarelor, frizerii, magazinerii, dezinfectatorii, precum şi deţinuţii antrenaţi nemijlocit la deservirea bolnavilor din instituţiile curative ale sistemului penitenciar – 100 grame;
    c) persoanele antrenate la munci deosebit de grele şi deosebit de vătămătoare – 200 grame.
    2. Pentru spălarea veselei de bucătărie se vor utiliza detergenţi sintetici, reieşind din calculul 10-20 grame la 1 litru de apă, iar în lipsa acestora se va utiliza săpun de rufe, cîte 30 grame pentru 1 deţinut/lună.
    3. Pentru îmbăierea animalelor de serviciu se va utiliza săpun de rufe, anual cîte 300 grame pentru 1 cîine de pază şi cîte 500 grame pentru 1 cal.
    4. Pentru spălarea caroseriilor automobilelor specializate, folosite pentru transportarea produselor, a suprafeţelor încăperilor, utilajelor şi inventarului se va utiliza o soluţie de 1% de sodă calcinată sau o soluţie de 0,15-0,2% de sodă caustică. Calculul de utilizare a detergenţilor (sodă calcinată sau caustică) se efectuează reieşind din proporţia: 0,5 litri de soluţie de lucru la 1 m2 de suprafaţă prelucrată. În lipsa detergenţilor (sodă calcinată sau caustică) se va utiliza cantitativ-valoric săpun de rufe.
    5. Deţinuţilor plecaţi din penitenciare cu autorizaţia administraţiei pe un termen mai mare de 30 zile nu li se vor elibera materialele igienico-sanitare pentru îngrijire şi spălat pentru perioada respectivă.
    [Anexa nr.7 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Anexa nr.7 în redacţia HG1054 din 15.09.08, MO175-176/19.09.08 art.1058; în vigoare 01.01.09]