OBNM8/2006
ID intern unic:  316515
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDONANŢĂ Nr. 8
din  29.06.2006
cu privire la retragerea autorizaţiei Băncii Comerciale
 "BUSINESSBANK" S.A. (în proces de lichidare)
Publicat : 07.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 102-105     art Nr : 372     Data intrarii in vigoare : 29.06.2006
La 29.07.2005 acţionarii B.C. "BUSINESSBANK" S.A. în urma Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor au luat decizia de lichidare a băncii, iar la data de 08.09.2005 a fost aprobat planul de măsuri privind lichidarea băncii, inclusiv lichidarea tuturor obligaţiunilor acesteia. Conform bilanţului contabil din 15.06.06 B.C. "BUSINESSBANK" S.A. (în proces de lichidare) nu are careva obligaţiuni faţă de persoanele fizice şi juridice deponenţi ai băncii.
La data de 15.06.2006 Vicepreşedintele Comisiei de Lichidare a B.C. "BUSINESSBANK" S.A. (în proces de lichidare) a informat BNM despre lipsa obligaţiunilor băncii aferente depozitelor persoanelor fizice şi juridice şi a solicitat retragerea autorizaţiei conform prevederilor art. 10, alin. 1, lit. a) din Legea instituţiilor financiare.
Pornind de la cele menţionate în temeiul art. 25 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare şi articolelor 10, alin.1, lit. a) şi 11 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare, Hotărîrii Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 164 din 29 iunie 2006,
ORDON:
1. Se retrage autorizaţia  B.C. "BUSINESSBANK" S.A. nr. 004441, seria AMMII din 13.08.2004 privind desfăşurarea activităţii financiare.
2. B.C. "BUSINESSBANK" S.A. (în proces de lichidare) în termen de 2 (două) zile va prezenta Băncii Naţionale a Moldovei autorizaţia privind desfăşurarea activităţii financiare.
3. Prezenta intră în vigoare la data adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                          Leonid TALMACI

Chişinău, 29 iunie 2006.
Nr. 8/09-02.