DPO656/2006
ID intern unic:  316521
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 656
din  05.07.2006
privind conferirea Ordinului "Credinţă Patriei" clasa III unui grup
de colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 14.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 106-111     art Nr : 515
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru patriotismul şi curajul manifestate la îndeplinirea datoriei de serviciu şi merite în combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii publice, se conferă Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III domnilor:
Ştefan MANGÎR               - locotenent-colonel de poliţie
Alexandru POHILA          - locotenent-colonel de poliţie
Constantin CONDREA     - locotenent major de poliţie
Igor DAŢCO                    - locotenent major de poliţie
Vitalie VASILIEV             - locotenent major de poliţie.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

Chişinău, 5 iulie 2006.
Nr. 656-IV.