DPO657/2006
ID intern unic:  316522
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 657
din  07.07.2006
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 14.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 106-111     art Nr : 516
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în domeniul construcţiilor, înalt profesionalism şi contribuţie substanţială la edificarea complexului sportiv al FC "Zimbru", se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Valeriu CIAPCHIN           - preşedinte al Companiei Industriale de
                                            Construcţii "INCONEX-COM" SRL;
Medalia "Meritul Civic"
domnului
Ion BARBĂNOUĂ           - brigadier la Compania Industrială de
                                            Construcţii "INCONEX-COM" SRL
domnului Vasile TANAS   - inginer constructor la FC "Zimbru".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                         Vladimir VORONIN

Chişinău, 7 iulie 2006.
Nr. 657-IV.